K2 set za nego notranjosti in zunanjosti Hobby BIG PRO

Ocena: 5 6 ocen Znamka: K2 Naša številka: 606493

Odlična cena

K2 set za nego notranjosti in zunanjosti Hobby BIG PRO

K2 komplet za čiščenje in nego notranjosti in zunanjosti. Celoten opis

36.95
5 6

36,95 € vključno z DDVRedna cena: 42,96 €, Prihranite 6,01 € (13 %)

Naša številka: 606493

Število ocen: 2

Ocena: 5
 • aleš š., Velenje

Super ni kaj vse kar rabis

Ocena: 5
 • Aljaž V., Zagorje ob Savi

Komplet je odličen za čiščenje avtomobila in motorja :D priporočam ! :D

Predstavitev

Opis artikla

K2 komplet za čiščenje in nego notranjosti in zunanjosti vsebuje:

 • Avtošampon K2 EXPRESS 1 L
 • Loščilo za armaturne POLO MAX 600 ml
 • Aktivna pena za stekla NUTA 600 ml
 • Aktivna pena za sedeže TAPIS 600 ml
 • Čistilo za notranjost OSCAR 700 ml
 • Čistilo za platišča FELIX 700 ml
 • Čistilo za insekte NUTA INSECT 700 ml
 • Čistilo za motorje AKRA 700 ml
 • Sredstvo za nego gume BOLD 700 ml
 • Loščilo za pvc branike BONO 300 ml
 • Tekoči vosek SPID WAX 700 ml
 • Goba za čiščenje vozila
 • Krpica mikro za notranjost vozila

NUTA ANTI INSECT

POZOR

 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje pomarančevec, sladki, ekstrakti. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli 

POLO MAX 600 ml

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.
 • Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan; Ogljikovodiki, C5-bogati.

EXPRESS

NEVARNO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščito za oči/obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

TAPIS

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pri nezadostnem prezračevanju lahko hlapi tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.
 • Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi, polikarboksilati; parfumi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

OSKAR

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, polikarboksilati; parfumi 

FELIX

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi

AKRA

NEVARNO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščito za oči/obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: D-Glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi; Alkoholi, C12–15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat.

BONO

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
 • Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta seti