ATG kit za popravilo grelnih žic

ATG kit za popravilo grelnih žic

Številka: 1336259
Priročen komplet za popravilo pretrganih grelnih žic za ogrevanje stekel na vozilih. Hitro in enostavno do varne vožnje. Celoten opis
20,07 €
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 1336259

Predstavitev

ATG kit za popravilo vetrobranskih grelnih žic

Komplet vsebuje:

 • 1 x čistilna krpica
 • 1 x maskirni trak
 • 1 × 1,5ml steklenička z prevodno smolo
 • 1 x alkoholna čistilna krpica
 • 1 x plastična žlica
 • 1 x bombažna krpica

1. Določito mesto, kjer je potrebno popravilo. Prepričajte se da je gretje izklopljeno.Očistite mesto za popravilo z priloženo krpico. 2. Zgoraj in spodaj od mesta popravila zaščitite z priloženim maskirnim trakom. Nanesite nekaj slojev prevodne smole na površino. 3. Odstranite zaščitni trak in počakajte 15–20 minut da se smola strdi. 4.Očistite površino z priloženo alkoholno krpico. Pred ponovnim vklopom gretja stekla počakati najmanj 24 ur.

Navodila za uporabo: Pred popravilom priporočamo da najprej naredite test popravila. Nato brisalce očistite s pomočjo gobice, ki je priložena na orodju. Gobico pomočimo v vodo da jo navlažimo in enostavno potegnemo po površini brisalca. Brislec nato popravimo odrežemo tako da orodje potegnemo po celotni površini brisalca. V kolikor nismo zadovoljni z rezultatom postopek ponovimo. Ko orodje uporabljamo prvič pritisnite gumb 1 tako da se zaskoči na mesto. Potegnemo v smeri, ki jo kaže puščica na orodju.

Varnostno opozorilo:

Pozor
 • Vsebuje: 2-hidroksietil metakrilat.
 • H315 – Povzroča draženje kože.
 • H319 – Povzroča hudo draženje oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.