Synt Loščilo v spreju MAXIBRILL, 600 ml

Synt Loščilo v spreju MAXIBRILL, 600 ml

Številka: 629525
Loščilo v spreju za avto armaturne plošče Synt MAXIBRILL, ki deluje antistatično. Celoten opis
6,49 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste
Zagotovljena nizka cena
Cene artiklov redno preverjamo in prilagajamo, da lahko pri nas kupujete po zagotovljeno nizkih cenah.

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Jutri v 2 trgovinah
 
1.6. predvidena dostava na dom
 
Številka: 629525

Predstavitev

Loščilo Synt MAXIBRILL je odišavljen izdelek, ki čisti in naredi bleščečo armaturno ploščo v avtomobilu in ostale dele avtomobila.

Loščilo daje visok sijaj, čisti, obnavlja vse proizvode iz plastike, gume, lesa, smole, umetnega in pravega usnja. Odbija tudi prašne delce in s svojim zaščitnim slojem varuje proizvode pred zunanjimi vplivi staranja. Loščilo je uporabno je tudi za zaščito vseh električnih delov pred vlago.

Količina: 600 ml

western-digital

Uporaba in navodilo za uporabo:

Sprej Maxibrill 600 ml je odišavljen izdelek, ki čisti in naredi bleščečo armaturo v avtomobilu, daje visok sijaj proizvodom iz pravega in umetnega usnja. Ustvarja tudi zaščitni filter in deluje antistatično.

Pred uporabo sprej pretresite. Sredstvo razpršite enakomerno na armaturno ploščo iz razdalje cca. 12 – 20 cm ali na čistilno krpo in enakomerno nanesite. Pri uporabi sprej držite ves čas navpično. Sredstvo ne razpršite na krmilo, pedale in steklo in na vroče pregrete površine. Za uporabo v območju zračne blazine, upoštevajte navodila proizvajalca.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

H-stavki:

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

P-stavki:

 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
 • P261 Ne vdihavati razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev.