Sonax odstranjevalec leteče rje, 500 ml

Sonax odstranjevalec leteče rje, 500 ml

Številka: 606686
Odstranjevalec rje na laku in lakiranih plastičnih delih. Celoten opis
12,59 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Na voljo takoj v trgovini
 
3.10. predvidena dostava na dom
 
Številka: 606686

Predstavitev

Odstranjevalec rje Sonax odstrani agresivno rjo in letečo rjo s površin in na ta način podaljša življenjsko dobo lakiranih površin.

Primeren je za uporabo na laku in lakiranih plastičnih delih. Je pH nevtralen.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

  • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
  • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
  • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P261 Ne vdihavati razpršila.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice.
  • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat

Varnostni list