Sonax čistilo za klimo v vozilu, limona, 100 ml

Znamka: Sonax Naša številka: 1374296

Sonax čistilo za klimo v vozilu, limona, 100 ml

Kakovostno čistilo za čiščenje klimatskih naprav, prezračevalnih sistemov in izparilnikov. Celoten opis

8.83

12,83 €
8,83 €
-31%

Naša številka: 1374296

Predstavitev

Opis artikla

Lastnosti izdelka:

 • Izdelek: Čistilo za klimo v avtu
 • Znamka: Sonax
 • Primerno za: Avto klimatske naprave, prezračevalni sistemi, izparilniki
 • Količina: 100 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor

Pozor

 • H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P260 Ne vdihavati razpršila
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta čistilo