Nook sprej za boljši oprijem pnevmatike, 300 ml

Znamka: Nook Naša številka: 973235

Nook sprej za boljši oprijem pnevmatike, 300 ml

Sprej zagotavlja boljši oprijem pnevmatik takoj po nanosu. Količina 300 ml. Celoten opis

8.5

8,95 €
8,50 €
-5%

Naša številka: 973235

Predstavitev

Opis artikla

Nook sprej za boljši oprijem pnevmatike je zasnovan, da izboljša oprijem na zasneženih in zaledenelih cestah ob nižjih hitrostih.

Oprijem pnevmatik po nanosu se lahko primerja z oprijemom zimskih pnevmatik. Oprijem izgubi svojo učinkovitost po preseženih 25 km/h.

Nanos traja do 10 kilometrov. Izdelek dokazano ne škoduje kakovosti pnevmatik. Premaz je najbolj učinkovit, ko ga nanesemo na pnevmatike pogonskih koles.

Prostornina: 300 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
 • P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
 • P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P501 Vsebino odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 300 ml
Vrsta premaz
Čistilo Avto