K2 polirna pasta Bono, 300 ml

Ocena: 3,3 3 ocen Znamka: K2 Naša številka: 853155

K2 polirna pasta Bono, 300 ml

Sredstvo za povrnitev leska zunanjim plastičnim, gumijastim in drugim umetnim površinam na vozilu deluje popolnoma neodvisno od barve površine. Celoten opis

3.61
3.3 3

4,01 € Vključno z DDV
3,61 €

Naša številka: 853155

Predstavitev

Opis artikla

Sredstvo varuje pred atmosferskimi onesnaženji in deluje antistatično.

Navodila za uporabo: Vozilo dobro očistimo s šamponom in posušimo. Pred nanosom dozo dobro pretresemo in napršimo na površino. Sredstvo se hitro suši. V kolikor je plastika izredno izsušena postopek ponovimo. Priporočamo, da plastiko še prebrišete z mehko čisto krpo.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
 • Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan.

tekst


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 300 ml
Vrsta polirna pasta