K2 čistilo za zavore Pro

K2 čistilo za zavore Pro

Številka: 629947
Čistilo za zavore K2 Pro predstavlja odlično sredstvo za čiščenje in razmaščevanje zavor, sklopk, … Celoten opis
8,37 €
Vključno z DDV
5,51 €
-34%
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Jutri predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 

Številka: 629947

Predstavitev

Čistilo za zavore K2 Pro se izredno hitro suši in ne pušča popolnoma nobenih sledi. Ima prijeten vonj po limoni.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P391 Prestreči razlito tekočino.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: alifatski ogljikovodiki