CarPlan Flash Dash sprej za armaturno ploščo, sijaj, vanilija, 500 ml

Znamka: Naša številka: 1474490

CarPlan Flash Dash sprej za armaturno ploščo, sijaj, vanilija, 500 ml

Čistilo za armaturno ploščo na silikonski osnovi zagotavlja visok sijaj in pusti prijeten, svež vonj. Celoten opis

4.9

5,70 €
4,90 €
-14%

Naša številka: 1474490

Predstavitev

Opis artikla

CarPlan Flash Dash sprej za armaturno ploščo, sijaj, vanilija, 500 ml


CarPlan Flash Dash sprej za armaturno ploščo – visoki sijaj

Čistilo za armaturno ploščo na silikonski osnovi zagotavlja visok sijaj in pusti prijeten, svež vonj po vsaki uporabi. Enostaven za uporabo, enostavno ga razpršite po armaturni plošči in plastičnih oblogah.

Navodila

 • 1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.
 • 2. Na površino enakomerno razpršite manjšo količino izdelka ter obrišite s suho krpo.
 • 3. Da bi preprečili prekomeren nanos (npr. na stekla) in da bi dosegli težje dostopna mesta, razpršite izdelek direktno na krpo.
 • 4. Ponavljajte postopek pogosteje, da bi ohranili vozilo v sijočem stanju.

Opomba

Ne uporabljajte izdelka na volanskem obroču in na pedalkah. Pred uporabo preverite na manj vidnem mestu.

CarPlan Flash Dash sprej za armaturno ploščo, sijaj, vanilija, 500 ml

Tehnične podrobnosti

Vrsta: čistilo za armature
Količina: 500 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H315: Povzroča draženje kože.
 • H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (<0,1% vsebnost benzena), izopropanol
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
 • P261: Preprečiti vdihavanje razpršila.
 • P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P405: Hraniti zaklenjeno.
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 500 ml
Vrsta čistilo za armature