Bxtreme Longlife G13 antifriz, rdeč, 5L

Bxtreme Longlife G13 antifriz, rdeč, 5L

Številka: 3689304
Zaščitno sredstvo proti zmrzovanju hladilnega sistema, primerno za temperature do –38 °C, ob mešanju z vodo v razmerju 1:1. Celoten opis
19,49 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

Številka: 3689304

Predstavitev

Bxtreme Longlife G13 antifriz, rdeč, 5L

Sredstvo proti zmrzovanju – antifriz vsebuje inovativne zaviralce korozije in zagotavlja dolgotrajno zaščito za vse vrste kovin v hladilnem sistemu motorja. Posebej se izkaže pri aluminjevih zlitinah in lahkih kovinah. Primerno za celoletno uporabo.

Podaljšan interval menjave do 250 000 km za osebna in do 500 000 km za komercialna vozila ali do 5 let, kar nastopi prej. Tekočina učinkovito ščiti motor pred pregrevanjem in zmrzovanjem.

Bxtreme Longlife G13 antifriz, rdeč, 5L


Navodila za uporabo: Po potrebi se lahko meša z vsemi drugimi hladilnimi tekočinami na bazi etilen glikola. Izprazniti rezervoar in hladilni sistem, zmešati z vodo v razmerju 50:50 (ne zmrzuje do –38°C) in naliti v rezervoar za hladilno tekočino.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor

OPOZORILO

  • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
  • H361 Sum škodljivosti na nerojenega otroka.
  • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P270 Ne jesti, pili ali kaditi med uporabo tega izdelka.
  • P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
  • P330 Izpirati usta.
  • P331 NE izzvati bruhanja.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.