Alfacare čistilo za katran, 200 ml

Ocena: 5 3 ocen Znamka: Alfacare Naša številka: 1298780

Alfacare čistilo za katran, 200 ml

Močno industrijsko čistilo za odstranjevanje nalepk, katrana… Celoten opis

2.96
5 3

3,71 € Vključno z DDV
2,96 €
-20%

Naša številka: 1298780

Predstavitev

Opis artikla

Čistilo za katran, 200 ml

Profesionalen izdelek za temeljito in hitro odstranjevanje najtežjih katranskih madežev, zlasti v poletnih mesecih in po vožnji po sveže asfaltiranih cestah, ki se kopičijo v okoli kolesa.

NAVODILA ZA UPORABO: Izdelek razpršite po tretirani površini. Po nekaj sekundah delovanja odstranite nečistočo s suho krpo in izperite z autošamponom in vodo. Izdelek vsebuje topilo, zato priporočamo, da ga prej preizkusite na manj vidnem delu barve.

Čistilo za katran, 200 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor Pozor Pozor

Opozorilo

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P251 Ne preluknjajte ali zažigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 200 ml
Vrsta odstranjevalci rje in smole