Paradise scents gel dišava v pločevinki, jagoda CS12

Znamka: Naša številka: 1220917

Odlična cena

Paradise scents gel dišava v pločevinki, jagoda CS12

Osvežilec zraka Paradise Scents zagotavlja svež vonj jagode v vašem vozilu, ki bo ohranjal svojo intenzivnost do približno 45 dni in znaša 100 g. Celoten opis

3.49

3,49 € vključno z DDV

Naša številka: 1220917

Predstavitev

Opis artikla

Osvežilec zraka Paradise Scents bo v vašem avtomobilu ustvaril prijeten dišeč vonj in prijetno atmosfero. Vonj dišave je intenziven vendar ni agresiven. Pakiran je v pločevinki, vonj pa začne popuščati po približno 45 dni. Pokrovček ima več skrbno oblikovanih odprtin, ki poskrbijo za optimalno doziranje vonja. Vsekakor zagotavlja dolgotrajno svežino in je nepogrešljiv pripomoček v vašem vozilu.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Stavki o nevarnosti:

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH208 Vsebuje goma, adittivo, aceite, kalcijev klorid, etil-2,3-epoksi-3-fenilbutirat, ®-p-menta-1,8-dien, geranil acetat, kumarin, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: etil-2,3-epoksi-3-fenilbutirat, ®-p-menta-1,8-dien

Previdnostni stavki:

 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Ne zaužiti.

Sestavine:

 • parfum (d-limonene, coumarin, alpha-isomethyl ionone)

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%