Liqui Moly zavorna tekočina DOT 5.1, 250 ml

Liqui Moly zavorna tekočina DOT 5.1, 250 ml

Številka: 2930032
Odlična cena Novo
Zavorna tekočina iz blagovne znamke LIQUI MOLY. Celoten opis
5,40 €
4,59 €
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 2930032

Predstavitev

Liqui Moly zavorna tekočina, 250 ml

Izjemno učinkovita zavorna tekočina iz blagovne znamke LIQUI MOLY.

 mimovrste=)

Tehnične podrobnosti

Namen Zavorna tekočina

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

OPOZORILO

  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
  • P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.