Nook sprej za odmrzovanje stekla, 200ml

Znamka: Nook Naša številka: 972511

Nook sprej za odmrzovanje stekla, 200ml

Sredstvo v spreju za odmrzovanje stekla, 200 ml. Celoten opis

4.7

4,95 €
4,70 €
-5%

Naša številka: 972511

Predstavitev

Opis artikla

Specifičen in uporaben izdelek hitro odstrani zamrznjen led na steklenih površinah vašega avtomobila.

Poleg funkcije odstranjevanja ledu poskrbi še za čisto in prosojno steklo.

Količina: 200 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P501 Vsebino odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 200 ml
Vrsta odmrzovalec
Čistilo Avto