K2 aditiv proti zmrzovanju nafte DFA-39, 1 L

K2 aditiv proti zmrzovanju nafte DFA-39, 1 L

Številka: 725173
Aditiv proti zmrzovanju nafte K2 DFA-39 je učinkovito sredstvo za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. Količina 1 L. Celoten opis
13,49 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 2 artikla

Jutri predviden osebni prevzem
 
24.3. predvidena dostava na dom
 
Številka: 725173

Predstavitev

Aditiv proti zmrzovanju nafte K2 DFA-39 upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destiliranih olj ter zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so nameščeni na mestih dodajanja goriva v dizelskih motorjih in kotlih.

Aditiv zagotavlja uporabnost goriv do temperature –39 °C in preprečuje nastajanje korozije.

Primeren je za vsa dizelska goriva in kurilna olja. Kompatibilen pa je z aromatskim in alifatskim topilom.

Navodila za uporabo: Embalažo je potrebno dobro pretresiti. Dodajte 0,5 L aditiva na 600 L (zaščita do –39 °C).Aditiv je učinkovit samo, če ga dodajate gorivu preden le to postane motno (temperatura nad 0 °C). Najboljše rezultate pa boste dosegli, e ga boste dodali pri skoraj praznem rezervoarju, saj boste z naknadnim točenjem goriva dosegli optimalno mešanje tekočin. Hraniti pri temperaturi nad 0 °C.

Tehnične podrobnosti:

 • namembnost: aditiv proti zmrzovanju nafte
 • količina [ml]: 1000
 • vsebuje: solvent nafta (zemeljsko olje), težka, aromatska; nespecificirani kerozen
 • primeren: za dizelska goriva in kurilna olja

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

 • H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H312 + H332   Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.
 • H315  Povzroča draženje kože.
 • H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.