Alfacare COCKPIT SPRAY PROFESIONAL, vonj new car, 750 ml

Alfacare COCKPIT SPRAY PROFESIONAL, vonj new car, 750 ml

Številka: 1298652
Sprej namenjen zaščiti in obnovi armaturne plošče, ki preprečuje nastanek odboja svetlobe na vetrobranskem steklu. Odbija prah in daje svež vonj. Celoten opis
5,56 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 1298652

Predstavitev

COCKPIT SPRAY PROFESIONAL, vonj new car, 750 ml

Učinkovita formula spreja ščiti in obnavlja armaturno ploščo. Ščiti pred staranjem, poškodbami in praskami. Preprečuje nastanek odboja svetlobe na vetrobranskem steklu. Odbija prah in daje svež vonj.

NAVODILA ZA UPORABO: Pretresite pred uporabo. Loščilo razpršite po očiščeni površini z razdalje cca. 20 cm, počakajte nekaj trenutkov, da se vpije v površino in obrišite ostanek. Sprej ne vsebuje ozonu škodljivega plina.

COCKPIT SPRAY PROFESIONAL, vonj new car, 750 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor

Opozorilo

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.H319 Povzroča hudo draženje oči.H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 +P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpstavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 +P351 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.