K2 čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv, 50ml

Ocena: 4,4 41 ocen Znamka: K2 Naša številka: 1242217

Odlična cena

K2 čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv, 50ml

Močno in učinkovito čistilo za šobe dieselskih motorjev, ki ga že dolgo uporabljajo mnogi profesionalci. Celoten opis

3.49
4.4 41

3,49 € Vključno z DDV

Naša številka: 1242217

Predstavitev

Opis artikla

Učinkovito čistilo Diesel Aditiv za šobe dieselskih motorjev, ki ga že dolgo uporabljajo mnogi profesionalci, znatno izboljša delovanje motorja, poveča moč in zmanjša izpuste dimnih plinov.

Nalijte stekleničko aditiva v rezervoar za gorivo in jo prelijte z 40–80 L dieselskega goriva (v primeru večjih rezervoarjev, je potrebno vliti več stekleničk). Ta postopek ponovite vsakih 3000 km. V kolikor je sistem zelo umazan vlijte dve steklenički v rezervoar.

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.

western-digital

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

 • Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkeni, izoalkani, ciklični <2% aromatski, solvent nafta, težka obdelana z ogljikovodiki.
 • H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H315 – Povzroča draženje kože.
 • H319 – Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P331 – NE izzvati bruhanja.
 • P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta aditivi / dodatki