K2 Doktor Car spec 443 ml

Znamka: K2 Naša številka: 1240140
K2 Doktor Car spec 443 ml

K2 Doktor Car spec 443 ml

Oljni dodatek v količini 443 ml prepreči penjenje goriva, zmanjšuje obrabo motorja, vrača izgubljeno kompresijo in moč, ohranja čisto notranjost motorja in podaljša njegovo življenjsko dobo. Celoten opis

29

29 € vključno z DDV

Predstavitev

Opis artikla

Oljni dodatek

Oljni dodatek v količini 443 ml prepreči penjenje goriva, zmanjšuje obrabo motorja, vrača izgubljeno kompresijo in moč, ohranja čisto notranjost motorja in podaljša njegovo življenjsko dobo. Zavira staranje olja. Primeren za vse tipe motorjev. Zmanjša porabo goriva. Ne vsebuje teflona.

Navodila za uporabo:

Primeren je za dizelske in bencinske motorje. Dodajamo Sintetičnemu ali mineralnemu olju. Primeren za uporabo tudi v GL-5 menjalnikih. Dodajte 1 ali 2 doze ob menjavi olja. Za menjalnike dodajte 1 dozo na 3L olja GL-5

western-digital

Opozorila in varnostni napotki:

Varnostni napotki:

Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan.

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pri nezadostnem prezračevanju lahko hlapi tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 443 ml
Vrsta aditivi / dodatki