Franci Zore, Jan Cigalenčki: Začetki grškega mišljenja
18 € 16,41 €

Arhaični grški modreci so bili v zgodovini filozofije deležni najrazličnejših interpretacij, bolj ali manj pa se vsi interpreti strinjajo, da gre pri njih za začetnike zahodne filozofije, bodisi v smislu naivnih začetkov ali izvirnega mišljenja.

Bogdan Sajovic: Jugoslovanski morilci
15 € 6,70 €

Najstrašnejši zločini vseh časov

Najbolj pretresljivi, grozljivi, neverjetni zločini, ki so se zgodili v socialistični Jugoslaviji od druge svetovne vojne do slovenske osamosvojitve.

Bojevnik
24,90 € 21,11 €

Najnovejša zgodovinska knjiga, ki vam jo predstvaljamo, Bojevnik, je knjiga spominov vojnih veteranov prve svetovne vojne.

Ernesto Rafael "Che" Guevara de la Serna, Gverila, mehka
17,19 € 14,57 €

Klasično besedilo o revoluciji iz leta 1960

Po Chejevem mnenju je gverila za ljudstvo to, kar je za ribo voda, torej način njegovega obstoja. Zanjo velja ‚7 zlatih pravil‘ in prepričanje, da ob ustvarjalni uporabi zagotavljajo zmago. Prvo in osnovno pravilo pa pravi: ne bojuj bitk, ki ne prinašajo zmage.

Bojan Knific: Klobčič in nit, stari modni hit
10 € 9,11 €

Knjiga na zelo slikovit in zanimiv način predstavi tržiško tekstilno dediščino, modrotiskarstvo in nogavičarstvo. Vse tri dejavnosti so umeščene v širši zgodovinski kontekst, pestro besedilo pa je dopolnjeno z bogatim slikovnim gradivom, ilustracijami postopkov predelave blaga in pričevanji Tržičanov in okoliških prebivalcev.

Hrvoje Klasić: Jugoslavija in svet leta 1968
29 € 26,43 €

KODA S

V knjigi, ki se v osrčju nanaša na študentsko gibanje, je predstavljen položaj v nekdanji Jugoslaviji, mednacionalni odnos ter vloga tedanjega predsednika.

Igor Omerza: JBTZ, trda
29,90 € 25,36 €

Čas poprej in dnevi pozneje

Knjiga Igorja Omerze JBTZ je razdeljena na dva dela – na čas pred aretacijo četverice JBTZ in na dogodke, ki so ji sledili.

Janez Kresal: Edo Mihevc- Izbrana dela
59 € 53,79 €

Monografija Edo Mihevc: Izbrana dela prinaša v besedi, fotografijah, skicah in načrtih poglobljen vpogled v opus enega najpomembnejših slovenskih arhitektov druge polovice 20.stoletja.

Katrin Unterreiner: Cesar Franc Jožef
27 € 22,90 €

1830–1916 : miti in resnica

Avtorica z zapisi in mnogimi fotografijami približa zasebno življenje enega najpomembnejših Habsburžanov. Cesar Franc Jožef je vladal državi mnogih narodov, tudi našemu.

Miloš Mijatović: Vladarji
13,99 € 12,76 €

Ljudje, ki so spremenili svet. Življenjepisi najpomembnejših osebnosti v zgodovini.

Protestanti(sti)ka, Marko Kerševan (trda, 2012)
29,95 € 28,53 €

Avtor na nov način in z novimi poudarki raziskuje, s čim in kako je protestantsko krščanstvo prek Trubarja in njegovih sodelavcev vplivalo na oblikovanje temelja slovenske nacionalne identitete, na nastanek slovenskega knjižnega jezika.

Vito Šoukal: Upanje ostaja
19,90 € 18,14 €

„Upanje ostaja“ (2013–2015) predstavlja osmo zaporedno kroniko Vita Šoukala v njegovem 50-letnem spremljanju dogodkov in odmevov nanje. Kronistova odgovornost naj bi bila poštena razčlemba preteklosti in s tem zajetje določene dobe in njenega duha časa. In s tem uiti „diktaturi sedanjosti“.

Zlatko Režonja, Cankarjevo življenje in delo
16,65 € 14,11 €

Čeprav pogosto menimo, da je opus klasikov natančno popisan in izmerjen od začetka do konca, ter da vemo že vse o njihovem življenju, nam knjiga Cankarjevo življenje in delo podaja nov pogled na Cankarja kot na velikega pisatelja. Najprej nam postreže z opisom Cankarjevega življenja, od njegovega otroštva preko šolanja v Ljubljani, njegove prve ljubezni, do odhoda na Dunaj, vrnitve v zeleno zatišje Rožnika in nazadnje smrti. Nato nam predstavi njegove literarne začetke ter v posebnih poglavjih Cankarjevo pesništvo, pripovedništvo, dramatiko in publicistiko.

Zločin v Sarajevu
14,90 € 12,63 €

Zločin v Sarajevu, je edinstvena zgodovinska knjiga, saj vključuje kar dve knjigi v eni. Poleg naslovne, še Habsburgovce.

Dr. Tomaž Kladnik, Katarina Jurjavčič, Jože Dežman: Vojne fotografije 1941-1945
31,90 € 29,09 €

Partizanske enote (iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije)

… Izmed posnetkov, ki so na voljo, smo izbrali najboljše za kar najbolj nazoren prikaz poveljujočih struktur, udeležbe v akcijah, spremljanje premikov določene enote, pa tudi njenega vsakdanjega življenja. V izbor so vključene ključne fotografije partizanskih fotografov (tako amaterjev kot poklicnih), ki kažejo življenje neke enote v določenem času in prostoru. Poseben sklop je priloga barvnih fotografij (v originalu diapozitivi), ki so bile za tisto obdobje velika redkost. …