Aristotel, Retorika, trda
95 €

85,50 €

»Retoriko torej opredeljujemo kot zmožnost v vsakem argumentu odkriti, kar je sposobno prepričati. To namreč ni vloga nobene druge veščine. Vsaka od drugih veščin meri na učenje, in prepričanje kar zadeva njen lastni predmet […]. Za retoriko pa se zdi, da bi mogla odkriti kar prepriča, če naj tako rečemo, o vsakem danem argumentu.« (Aristotel)


Bogdan Sajovic: Jugoslovanski morilci
15 €

7,90 €

Najstrašnejši zločini vseh časov

Najbolj pretresljivi, grozljivi, neverjetni zločini, ki so se zgodili v socialistični Jugoslaviji od druge svetovne vojne do slovenske osamosvojitve.


Bojan Knific: Klobčič in nit, stari modni hit
10 €

Knjiga na zelo slikovit in zanimiv način predstavi tržiško tekstilno dediščino, modrotiskarstvo in nogavičarstvo. Vse tri dejavnosti so umeščene v širši zgodovinski kontekst, pestro besedilo pa je dopolnjeno z bogatim slikovnim gradivom, ilustracijami postopkov predelave blaga in pričevanji Tržičanov in okoliških prebivalcev.


Bojevnik
24,90 €

Najnovejša zgodovinska knjiga, ki vam jo predstvaljamo, Bojevnik, je knjiga spominov vojnih veteranov prve svetovne vojne.


Dr. Boris M. Gombač: Slovenija, Italija + Bela knjiga
8,35 €

Knjiga je prispevek k uravnoteženemu pogledu na zgodovino odnosov med Italijani in Slovenci v zadnjih dveh stoletjih. Tržaški zgodovinar pomaga razumeti razloge za trenja v prostoru med Alpami in Jadranom ter pojasnjuje okoliščine, ki so pripeljale do italijanskega zatiranja Slovencev z vrhuncem v času fašizma. Študija je namenjena ne le politikom in diplomatom, ampak tudi širšemu krogu bralcev.


dr. Henrik Tuma, Iz mojega življenja
29,74 €

Dr. Henrik Tuma (1858 – 1935) je veliko ime slovenskega javnega življenja s konca 19. in z začetka 20. stoletja. Sooblikoval je sociološko in demokratično misel svojega časa, vtisnil močan pečat politiki in pravu in se na ta način vpisal med tiste, ki so ustvarjali slovensko zgodovino.


Dr. Tomaž Kladnik, Katarina Jurjavčič, Jože Dežman: Vojne fotografije 1941-1945
31,90 €

29,67 €

Partizanske enote (iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije)

… Izmed posnetkov, ki so na voljo, smo izbrali najboljše za kar najbolj nazoren prikaz poveljujočih struktur, udeležbe v akcijah, spremljanje premikov določene enote, pa tudi njenega vsakdanjega življenja. V izbor so vključene ključne fotografije partizanskih fotografov (tako amaterjev kot poklicnih), ki kažejo življenje neke enote v določenem času in prostoru. Poseben sklop je priloga barvnih fotografij (v originalu diapozitivi), ki so bile za tisto obdobje velika redkost. …


Ernesto Rafael "Che" Guevara de la Serna, Gverila, mehka
17,19 €

Klasično besedilo o revoluciji iz leta 1960

Po Chejevem mnenju je gverila za ljudstvo to, kar je za ribo voda, torej način njegovega obstoja. Zanjo velja ‚7 zlatih pravil‘ in prepričanje, da ob ustvarjalni uporabi zagotavljajo zmago. Prvo in osnovno pravilo pa pravi: ne bojuj bitk, ki ne prinašajo zmage.


Franci Zore, Jan Cigalenčki: Začetki grškega mišljenja
18 €

Arhaični grški modreci so bili v zgodovini filozofije deležni najrazličnejših interpretacij, bolj ali manj pa se vsi interpreti strinjajo, da gre pri njih za začetnike zahodne filozofije, bodisi v smislu naivnih začetkov ali izvirnega mišljenja.


Igor Omerza: JBTZ, trda
29,90 €

Čas poprej in dnevi pozneje

Knjiga Igorja Omerze JBTZ je razdeljena na dva dela – na čas pred aretacijo četverice JBTZ in na dogodke, ki so ji sledili.


Janez Kresal: Edo Mihevc- Izbrana dela
59 €

Monografija Edo Mihevc: Izbrana dela prinaša v besedi, fotografijah, skicah in načrtih poglobljen vpogled v opus enega najpomembnejših slovenskih arhitektov druge polovice 20.stoletja.


Janko Štampar: Križniki v Sloveniji
17,90 €

16,65 €

Križniki v Sloveniji je vodnik, s katerim boste spoznali daljno in izrazito pestro zgodovino križnikov na tujem in na slovenskih tleh.


Katrin Unterreiner: Cesar Franc Jožef
27 €

1830–1916 : miti in resnica

Avtorica z zapisi in mnogimi fotografijami približa zasebno življenje enega najpomembnejših Habsburžanov. Cesar Franc Jožef je vladal državi mnogih narodov, tudi našemu.


Kominform in tržaški Slovenci, Nina Lončar (mehka, 2013)
15 €

13,95 €

Odnosi med komunisti v coni A STO 1948 – 1952

Knjižna zbirka Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček veliko pozornost namenja politični zgodovini Slovencev v Italiji. Nekatere študije, ki so izšle v njej, so podrobno osvetlile nastanek, vlogo in delo povojnih samostojnih nekomunističnih političnih skupin na Tržaškem.


Maises Naim, Nedovoljeno, Kako tihotapci, mehka
30 €

27 €

Kako tihotapci,

V knjigi Nedovoljeno nam avtor bogato dokumentira, kako globalizacija in nenadzorovana gospodarska povezovanja vodijo k naraščanju globalnih tihotapskih mrež.


Narkotiki
10 €

Znamenita knjiga Narkotiki je prvič izšla leta 1932. Avtorjeva razmišljanja so aktualna tudi danes.


Protestanti(sti)ka, Marko Kerševan (trda, 2012)
33,40 €

Avtor na nov način in z novimi poudarki raziskuje, s čim in kako je protestantsko krščanstvo prek Trubarja in njegovih sodelavcev vplivalo na oblikovanje temelja slovenske nacionalne identitete, na nastanek slovenskega knjižnega jezika.


Stanislav Bahor: Skriti knjižni zakladi, trda
89 €

Monografija je izjemno in prelomno delo s področja slovenske kulturne dediščine, saj seznani bralca s prvim pregledom knjižnic samostanskih redov, s prvim pregledom dragocenih rokopisov in tiskov ter s prvo objavo več kot desetletne raziskave NUK-a.


Vito Šoukal: Upanje ostaja
19,90 €

„Upanje ostaja“ (2013–2015) predstavlja osmo zaporedno kroniko Vita Šoukala v njegovem 50-letnem spremljanju dogodkov in odmevov nanje. Kronistova odgovornost naj bi bila poštena razčlemba preteklosti in s tem zajetje določene dobe in njenega duha časa. In s tem uiti „diktaturi sedanjosti“.


Zlatko Režonja, Cankarjevo življenje in delo
16,65 €

Čeprav pogosto menimo, da je opus klasikov natančno popisan in izmerjen od začetka do konca, ter da vemo že vse o njihovem življenju, nam knjiga Cankarjevo življenje in delo podaja nov pogled na Cankarja kot na velikega pisatelja. Najprej nam postreže z opisom Cankarjevega življenja, od njegovega otroštva preko šolanja v Ljubljani, njegove prve ljubezni, do odhoda na Dunaj, vrnitve v zeleno zatišje Rožnika in nazadnje smrti. Nato nam predstavi njegove literarne začetke ter v posebnih poglavjih Cankarjevo pesništvo, pripovedništvo, dramatiko in publicistiko.


Zločin v Sarajevu
14,90 €

Zločin v Sarajevu, je edinstvena zgodovinska knjiga, saj vključuje kar dve knjigi v eni. Poleg naslovne, še Habsburgovce.


Dinozavri, Barbara Taylor (trda, 2013)
22,40 €

Potovanje skozi prazgodovino (postavljanka)

Podajte se na veličastno tridimenzionalno potovanje v čas dinozavrov s petimi čudovitimi prizori, ki vam bodo razkrili mogočna bitja prazgodovinskega sveta!