Zalozba Turistika

Turistika Gorenjska vodnik (slovenski jezik)

Turistika Gorenjska vodnik (slovenski jezik)

9,90 €

Vsaka od 27 gorenjskih občin je zajeta v samostojnem poglavju, ki s teksti in fotografijami podrobno predstavi zgodovino kraja, znamenitosti in druge informacije. Knjiga predstavlja vse kar Gorenjski daje značaj in prepoznavnost, kot jo imajo Bavarska, Tirolska, Avstrijska Koroška in druge.

Turistika Ljubljana - Vodnik po mestu (slovenski jezik)

Turistika Ljubljana - Vodnik po mestu (slovenski jezik)

8,90 €

Knjiga predstavlja številne znamenitosti Ljubljane. Vsebina vodnika je podana zelo domišljeno, kar bralcu omogoča odličen pregled in uporabnost na terenu. Prvi poglavji predstavita mesto in reko Ljubljanico. Sledi predstavitev posameznih ljubljanskih ulic in znamenitosti, ki so nanizane ob njih.

Turistika Slovenija - Vodnik (slovenski jezik)

Turistika Slovenija - Vodnik (slovenski jezik)

9,90 €

Vsaki slovenski pokrajini je namenjeno samostojno poglavje, ki z besedili, fotografijami in zemljevidi predstavi pokrajino, kraje, znamenitosti in druge zanimive informacije. Knjiga ne predstavlja zgolj naravnih lepot, temveč vse kar Sloveniji daje značaj in prepoznavnost.

Slovenija (monografija v slovenskem jeziku)

Slovenija (monografija v slovenskem jeziku)

9,90 €

V Sloveniji na relativno majhnem prostoru, najdemo tako različne tipe pokrajin in podnebja, kot le redko kje drugje na svetu. Pokrajinske značilnosti, mesta, gradovi, jezera in slapovi so predstavljeni na fotografijah, ki jih povezuje oštevilčen zemljevid na začetku knjige.

Velika knjiga o meji v Istri

Velika knjiga o meji v Istri

15 €

Velika knjiga o meji v Istri je temeljni dokument, ki pripelje do spoznanja o naravi Slovencev. O tisti naravi, ki je slovensko deželo pripeljala do stopnje odtujevanja lastne zemlje.

Slovenia (monografija v angleškem jeziku)

Slovenia (monografija v angleškem jeziku)

9,90 €

V Sloveniji na relativno majhnem prostoru, najdemo tako različne tipe pokrajin in podnebja, kot le redko kje drugje na svetu. Pokrajinske značilnosti, mesta, gradovi, jezera in slapovi so predstavljeni na fotografijah, ki jih povezuje oštevilčen zemljevid na začetku knjige.