Planet Pool Clear and Fun Profi Line sredstvo za dezinfekcijo (1627)

Planet Pool Clear and Fun Profi Line sredstvo za dezinfekcijo (1627)

Številka: 2461186
Učinkovito sredstvo za hitro dezinfekcijo vašega bazena. Celoten opis
20 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču zadnji kos

Že danes predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 

Številka: 2461186

Predstavitev

Planet Pool sredstvo za dezinfekcijo bazena

Dezinfekcijsko sredstvo bo poskrbelo za manj neprijetnega vonja in uničenje alg v vašem bazenu. Sredstvo zelo hitro izhlapi in zagotovi močan ter hiter dezinfekcijski učinek. 


Navodila za uporabo

Sredstvo raztopite v vedru vode in ga vzdolž bazenskega roba previdno vlite v bazen. Vsebnost klora bo sunkovito narasla. Ko se spusti na 1 – 3 mg/L, lahko ponovno uporabljate bazen. Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo in informacije o proizvodu. Za bazene s prostornino 25.000–35.000 L uporabite 2 vrečki, za bazene s prostornino 35.001–45.000 L pa 4 vrečke.

Tehnične podrobnosti

Količina 4 × 175 g

Garancija: 2 leti

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Nevarno za zdravje Nevarno za okolje

NEVARNO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih pot
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati prahu.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
 • EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

Vsebuje aktiven kisik in klor.