Planet Pool čistilo za bazen, 1 L (1333601)

Planet Pool čistilo za bazen, 1 L (1333601)

Številka: 898025
Čistilo za stranice bazena, ki raztopi apnene in solne usedline. Količina 1 l. Celoten opis
6,99 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Jutri v trgovini
Trgovine
 
22.8. predvidena dostava na dom
 
Številka: 898025

Predstavitev

Lastnosti

 • Čistilo za čiščenje stranic bazena.
 • Raztopi apnene in solne usedline.

Tehnične podrobnosti

Količina 1 l

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Jedko GHS07

NEVARNO

 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.