Planet Pool Algicid Standard, rahlo peneč, 1 L (604601)

Planet Pool Algicid Standard, rahlo peneč, 1 L (604601)

Številka: 898040
Odlična cena
Planet Pool Algicid Standard je sredstvo za zatiranje alg v bazenski vodi. Količina 1 l. Celoten opis
6,99 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Že danes predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
11.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 898040

Predstavitev

Lastnosti

 • Algicid Standard je rahlo peneč proizvod proti algam v bazenski vodi.
 • Primeren za vzdrževanje vode v privatnih bazenih.

Uporaba

 • Poskrbite, da bosta vsebnost klora in pH vrednost zmeraj v idealnem območju.
 • Za merjenje uporabljajte merilec za pH in merilec za klor.
 • Ne uporabljajte v bazenih z masažnimi, protitočnimi napravami in v masažnih bazenih (sredstvo se peni!).
 • Biocide uporabljajte varno.
 • Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Tehnične podrobnosti

Idealna pH vrednost vode 7,0 – 7,6
Idealna vsebnost klora 1 – 3 mg/L
Količina 1 l

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

GHS09 Jedko

NEVARNO

 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].
 • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.
 • Sestavine: kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi