Finish Loščilo Shine & Protect Lemon Sparkle 800 ml

Finish Loščilo Shine & Protect Lemon Sparkle 800 ml

Številka: 505883
Loščilo Shine & Protect Lemon Sparkle 800 ml je idealno sredstvo za loščenje stekla in jedilnega pribor za diamantni sijaj. Spiranje z loščilom pomaga odstraniti ostanke detergenta in ostanke hrane s porcelana. Vonj po limoni. Celoten opis
6,69 €
8,36 €/l
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Na voljo takoj v 2 trgovinah
 
Jutri predvidena dostava na dom
 
Številka: 505883

Predstavitev

Loščilo Shine & Protect Lemon Sparkle 800 ml je idealno sredstvo za loščenje stekla in jedilnega pribor za diamantni sijaj. Spiranje z loščilom pomaga odstraniti ostanke detergenta in ostanke hrane s porcelana. Vonj po limoni.

Lastnosti:

 • odstranjuje ostanke vodnih kapljic
 • diamantni sijaj
 • deluje ob izpiranju
 • odstrani ostanke detergenta in hrane

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Pozor

 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščito za oči ali zaščito za obraz.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • EUH208 Vsebuje 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje:

 • 5 – 15% neionskih površinsko aktivnih snovi; konzervansi, methylchloroisothiazolinone; methylisothiazolinone; kalijev sorbat; dišava (Limonene, Hexylcinnamal)