Anton Suhadolc: Les naših dreves in grmovnic
22,90 €

21,30 €

Na vrtu in v gozdu

Poznavanje lesa naših dreves in grmovnic je zelo skromno, zato vam predstavljamo knjigo, ki poleg opisa naših avtohtonih dreves in grmovnic prinaša tudi opise in fotografije njihovega lesa.


dr. Henrik Tuma, Planinski spisi in Imenoslovje Julijskih Alp
42 €

Spremna beseda: dr. Branko Marušič in Vladimir Habjan »S prebiranjem planinskih spisov bomo Tumo bolje spoznali, ne samo tako, kakor nam je nekako najbolj poznan – kot strogega in resnega (zapisovalca podatkov), pač pa tudi kot človeka, ki zna gorski svet, naravo in tamkajšnjega človeka dobro razumeti in globoko doživeti. V spisih bomo našli nekaj izredno lepih razmišljan, v katerih komentira nekatere dogodke ali občuduje naravo in gorski svet.« (Spremna beseda, Vladimir Habjan) Čeprav so Planinski spisi nastali v koraku s potrebo časa, ko so bili planinski vodniki po slovenskih pokrajinah redkost, niso zgolj suhoparni zapisi o stezah in skalah in pravilnih smereh.


Gobe, mehka
12,50 €

11,63 €

Enostavno in zanesljivo določanje

Več kot 200 evropskih vrst gob.


Kata Laštro: Zeliščna abeceda
9,90 €

Rastline, ki so omenjene v tej knjigi, rastejo in uspevajo v našem okolju. Razvrščene so po slovenskih imenih in povezane s črkami abecede od A do Ž.


Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do cveta
39 €

Knjiga predstavlja tradicionalno znanje o rastlinskem svetu na Slovenskem in odpira vpogled v tisočletja staro izkustveno znanje naših prednikov o uporabi rastlin v prehranske, zdravilne, gospodarske, estetske in religiozne namene, ki je bilo vselej povezano z nadnaravnim svetom, prek katerega je človek usmerjal svoje duhovno, družbeno in gmotno dojemanje sveta in sebe.


Zdravko Turk: Gozdarska politika Slovenije
20 €

Zdravko Turk nam sporoča, da bo samo gospodaren, urejen in zdrav gozd lastniku ter družbi lahko nudil vso paleto varovalnih, socialnih, lesnih in nelesnih gozdnih proizvodov.