A.B.Krooss: krOg (erotińćni roman)
17,90 ‚ā¨

Nenavadna erotińćna zgodba nas popelje po ekskluzivnih lokacijah Ň°irom sveta, celo v¬†Slovenijo, kjer se Ňĺivljenje in strast zajemata z¬†veliko Ňĺlico. In vse je, kot mora¬†biti.

Dr. Barbara Sicherl-Kafol: Celostna glasbena vzgoja
18,78 ‚ā¨ 14,99 ‚ā¨

Didaktińćni prirońćnik, nepogreŇ°ljiv za vse glasbene pedagoge, preprińćljivo obravnava mesto in vlogo glasbene vzgoje v¬†celostnem vzgojno-izobraŇĺevalnem procesu na zańćetni stopnji osnovne Ň°ole. Avtorica predstavlja celostno glasbeno vzgojo kot podrońćje, ki spodbuja uńćenńćev afektivno-socialni (srce), kognitivni (um) in psihomotorińćni (telo) razvoj.

Jos√© √Āngel Valente: Fragmenti prihodnje knjige
20 ‚ā¨

҆panski pesnik, pisatelj, literarni krik in esejist Jos√© √Āngel Valente (1929‚Äď2000), se je ob pisanju poezije vse Ňĺivljenje posveńćal tako prevajanju del najveńćjih evropskih pesnikov, kot tudi preiskovanju in esejistińćnemu obravnavanju temeljnih mistińćnih piscev ter njihovega razmerja do pesniŇ°kega jezika in njegovih¬†meja.

Katja Perat: Mazohistka
27 ‚ā¨

Roman Mazohistka je zasnovan kot zgodovinski roman, ki pa znotraj zapletenih politińćnih, druŇĺbenih in kulturnih razmerij ob koncu 19.¬†stoletja prikazuje intimni portret mlade, odlońćne Ňĺenske, ki si je v¬†negotovih ńćasih izbrala negotovo pot¬†‚Äď pot, ki jo edina lahko popelje v¬†svobodo.

Veńć avtorjev: Politińćna ekonomija komuniciranja
12,90 ‚ā¨

ńĆKZ, 2015, letnik XLIII, Ň°tevilka 259

Povod za tematsko Ň°tevilko ńĆKZ o¬†politińćni ekonomijo komuniciranja je spoznanje, da je ta temeljni kritińćni pristop v¬†komunikologiji v¬†slovenskem raziskovalnem prostoru komajda prisoten.

RadoŇ° Skrt: Okusno (na) 2
24,99 ‚ā¨

Veńć kot sto okusnih in preprostih jedi. Rdeńća nit receptov je hitra in preprosta priprava jedi iz sestavin, ki jih je mogońće kupiti v¬†slovenskih trgovinah.