Montserrat Sarto: Strategije motiviranja za branje
35 ‚ā¨

Strategije, ki jih je s¬†sodelavci zasnovala Montserrat Sarto temeljijo na kognitivno¬†‚Äď konstruktivistińćnih spoznanjih. So aktivnosti, zasnovane za delo z¬†literarnimi besedili, ki dolgorońćno vodijo k¬†izboljŇ°anju bralne zmoŇĺnosti. Za doseganje tega cilja so kljuńćni predvsem motivacija,vzgoja in uporaba igre. Motivacija je eden kljuńćnih pojmov uńćenja,tudi uńćenja branja. M. Sarto jo razume kot vzpostavljanje ńćustvene in intelektualne vezi s¬†konkretno knjigo ter spodbujanje dolgotrajnega pozitivnega odnosa do¬†knjig.