UrŇ°ka Vidmar: Zabavno do znanja - 700 osnovnih angleŇ°kih besed
23 ‚ā¨

Zadnji kos!

Knjiga je namenjena otrokom in odraslim, ki imajo Ňĺeljo ali potrebo po tem, da osvojijo osnovno angleŇ°ko besediŇ°ńće. Razdeljena je na 48¬†poglavij, ki jih sestavljajo slikovni slovarji in Ň°tevilne vaje za utrjevanje besediŇ°ńća.

Ivan Sivec: Izgubljeni PreŇ°eren, trda
17 ‚ā¨

Kult(ur)na kriminalka

Nejc hodi v¬†deveti razred, Tina pa se je Ňĺe vpisala na filofaks. Ob slovenskem kulturnem prazniku pripravi asistent dr. Urh skupaj s¬†pomońćnikom Valom v¬†Breznici akcijo Pońćistimo za PreŇ°ernom¬†‚Ķ

Ivan Tavńćar: V Zali
12,23 ‚ā¨

V¬†Zali je eno izmed temeljnih del slovenskega klasika Ivana Tavńćarja, s¬†katerim je pisatelj dosegel enega izmed vrhuncev svoje pripovedne umetnosti. Delo je pisano v¬†obliki okvirne pripovedi, v¬†katero so vloŇĺene Ň°tiri zgodbe. Prva zgodba o¬†kanoniku Amandu ima zgodovinsko obeleŇĺje protireformacijskih bojev, ostale tri pa imajo izrazito kmeńćko tematiko. Pisatelj, kaplan Andrej in trije domańćini se udeleŇĺijo v¬†Zali lova na divjega petelina.

Jana Bauer: Groznovilca in divja zima
22,90 ‚ā¨

Groznovilca, majhno divje bitje z¬†rogovilcama na glavi in zvrhano mero poguma, ki skoraj meji na nesramnost, ni ońćarala le slovenskih bralcev, pańć pa tudi ostale bralce po svetu. Seveda so jo Ňĺivali neskonńćno pogreŇ°ale, ko je odletela v¬†svojem ńćajniku. Tako zelo, da so izdelale zrakoplov in se odpravile ponjo naravnost v¬†groznovilńćje gnezdo!

Mojca Bohak: Prebujena boleńćina
14,90 ‚ā¨

Gre za lahkotno ljubezensko¬†‚Äď erotińćno zgodbo, v¬†kateri se prepletajo zgodbe Ň°tirih glavnih¬†likov.