Simona Semenińć: Tri drame
24 ‚ā¨

V¬†dramskem besedilu 1981, postavljenem v¬†manjŇ°e mesto v¬†ńćasovnem razponu treh desetletij, se moralna praznina danaŇ°njega potroŇ°niŇ°kega sveta soońći z¬†ideologizirano preteklostjo in postavlja pred nas vpraŇ°anje, ali je bila preteklost nujna in ali je prihodnost res odprta.