RSP Mazivo za verigo Ceramic Dynamic, 200 ml

RSP Mazivo za verigo Ceramic Dynamic, 200 ml

Številka: 599402
Mazivo v obliki pršila je namenjeno podaljšanju življenjske dobe verige in preprečevanju škripanja. Celoten opis
14,90 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

26.4. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
29.4. predvidena dostava na dom
 

Številka: 599402

Predstavitev

Poskrbite za svoje kolo in zaščitite verigo z mazivom Ceramic Dynamic / Cera Glide. Mazivo v obliki pršila je namenjeno podaljšanju življenjske dobe verige in preprečevanju škripanja.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

  • H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
  • H413 – Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
  • EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
  • P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  • P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.
  • P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
  • P331 – NE izzvati bruhanja.
  • P405 – Hraniti zaklenjeno.
  • P501 – Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.