Duck tekočina za wc vodni kamen, 750 ml

Ocena: 5 2 ocen Znamka: Duck Naša številka: 1387406

Duck tekočina za wc vodni kamen, 750 ml

Duck tekočina za čiščenje wc školjke deluje proti trdovratnemu vodnemu kamnu. Celoten opis

2.5
5 2

2,50 €

Naša številka: 1387406

Predstavitev

Opis artikla

Duck tekočina za wc vodni kamen

Duck tekočina za čiščenje wc školjke deluje proti trdovratnemu vodnemu kamnu. Prav tako pomaga pri vzdrževanju higiene pri wc stranišču.

Duck tekočina za wc vodni kamen

Glavne lastnosti

 • Pakiranje: 750 ml
 • Namembnost: WC

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Nevarno

 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
 • P260 Ne vdihavati dima.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Posebna opozorila! Izključno za uporabo v WC školjkah. Ne mešati z belili ali drugimi čistilnimi sredstvi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Razvrstitev - čistilna sredstv WC