Aleksandra Dolenec Gojević, Gregor Gojević: Hišne zgodbe
10 €

Kaj so hišne zgodbe? Zgodbe o hišah kot materiji, zgodbe o ljudeh, ki jih ustvarjajo, zgodbe o ljudeh, ki jih naseljujejo, zgodbe o prostorih, ki jih zasedajo, zgodbe o svetu kjer je preveč pomembnega in premalo nepomembnega? Verjetno vse to po malem.


Alen Širca: Brezdanji val
30 €

26,76 €

Knjiga govori o vzniku, nastanku (genezi) krščanskega mističnega pesništva in o njegovem valovanju do konca srednjega veka.


Anna Claybourne, Timothy Knapman: William Shakespeare
27,90 €

William Shakespeare: Njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije. To je zgodba moža, ki je napisal najbolj priljubljene igre vseh časov, in zgodba o njegovi družini, družbenem okolju, kraljici in državi.


Bernard Nežmah: Časopisna zgodovina novinarstva
35 €

32,55 €

na Slovenskem med letoma 1797–1989

Knjiga Časopisna zgodovina novinarstva preučuje, ilustrira in dokumentira nastanek in zgodovinski razvoj časnikov na Slovenskem od leta 1797, ko se pojavijo Vodnikove Ljubljanske novice, pa do leta 1989, ko se konča obdobje enopartijskega režima in se prične moderna doba časnikarstva.


Dr. Milan Butina: Mala likovna teorija
35,47 €

28 €

Temeljni učbenik likovne teorije na visokošolski ravni in obenem široko uporaben priročnik povezuje likovno teorijo in psihologijo. V likovno teorijo vpeljuje psihološko-likovno smer. Avtor prodorno in pronicljivo povezuje umetnost, mišljenje in posameznikovo doživljanje sveta. Sprašuje se o ozadju likovnega izraza v značilnih umetnostnih obdobjih in njegovi pogojenosti z osebnostjo umetnikov.


Dragica Čadež Lapajne: Od glave do portreta
27,12 €

19,50 €

Kiparski priročnik je vodnik za vse, ki bi radi vstopili v kiparstvo raziskujoče in osebno. Knjiga učinkovito povezuje besedne in (s)likovne informacije, kar olajšuje in pospešuje dopolnjevanje kiparske teorije in prakse. Didaktično dodelan priročnik odlikujeta tematska zgoščenost in jezikovna jasnost, zlasti pa iz njega vejeta odprtost za nove oblikovne rešitve in motivacijska naravnanost.


Henrik Suzo: Knjižica resnice
15 €

Textus recepti

V knjigi so zbrana besedila, ki se nanašajo na slovensko zgodovino književnosti, tudi tista, ki so hranjena izven Slovenije.


Janez Mušič: Oton Župančič - Ljudski umetnik
22,90 €

Nova monografija Janeza Mušiča, v kateri so kratki in preprosti opisi vseh Župančičevih pesniških zbirk, dramskega dela, prevodnih besedil in njegovega dela, povezanega s slovensko kulturo ter gledališčem pred in po drugi svetovni vojni.


Janko Kos: Umetniki in meščani
23 €

Spominjanja

Avtobiografsko delo prikazuje splet dveh popolnoma različnih družb – na eni strani umetnikov, na drugi imenitnih meščanov.


Laertius Diogenes: Življenja in misli znamenitih filozofov
39 €

Delo Življenja in misli znamenitih filozofov izhaja iz bogate tradicije del, ki so predstavljala zgodovino antične filozofije, njene šole, smeri in posamezne predstavnike, obenem pa je med vsemi deli te tradicije edino ohranjeno.


Marjeta Žebovec: Slovenski književniki: rojeni od leta 1930 do 1935
35 €

Serija knjig Slovenski književniki poljudno predstavlja slovenske besedne umetnike in umetnice od začetkov pismenosti do današnjega časa. Predstavljeni so celostno: zasebno, poklicno in umetniško, predstavitve pa so opremljene s fotografijami. V peti knjigi so predstavljeni besedni umetniki in umetnice rojeni med letoma 1930 in 1935.


Marjeta Žebovec: Slovenski književniki: rojeni od leta 1936 do 1939
35 €

Serija knjig Slovenski književniki poljudno predstavlja slovenske besedne umetnike in umetnice od začetkov pismenosti do današnjega časa. Predstavljeni so celostno: zasebno, poklicno in umetniško, predstavitve pa so opremljene s fotografijami. V šesti knjigi so predstavljeni besedni ustvarjalci rojeni od leta 1936 do 1939.


Miran Puconja: Slovenska kmečka kultura, mehka
44,90 €

41,76 €

Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja

Knjiga se dotika kmečke kulture na Cvenu pri Ljutomeru od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja.


Miroslav Košuta: Zapisi na orošeno okno
22 €

Miroslav Košuta se je rodil v Križu pri Trstu 11. marca 1936. Po višji realni gimnaziji s slovenskim učnim jezikom v Trstu se je vpisal na univerzo v Ljubljani, kjer je leta 1962 diplomiral iz svetovne primerjalne književnosti in literarne teorije.


Simon Critchley: Knjiga mrtvih filozofov
24,90 €

Ko je biograf James Boswell filozofa Davida Huma vprašal, ali ga misel na smrt plaši, mu je ta postregel z Lukrecijevo iskrico: “Niti najmanj; nič manj kot misel na to, da me nekoč ni bilo.”


Sonja Weiss: Zrcalo resnice
16 €

14,88 €

Mit in alegorija pri Plotinu

Zrcalo resnice je prva slovenska knjiga o grško-rimskem filozofu Plotinu iz tretjega stoletja.


Susie Hodge: Art
24,90 €

Vse, kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih


Uredniški odbor pod vostvom dr. Alenke Šelih, Pozabljena polovica
69 €

Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem

‚Pozabljena polovica‘ je strokovna monografija v kateri je zbranih 129 biografij žensk, ki so v 19. in 20. stoletju ustvarjale Slovenijo. Gre za monografijo o ženski kreativnosti v preteklosti.


Več avtorjev: Knjiga in bralci V.
14,90 €

Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji V knjigi je predstavljena raziskava o bralnih in nakupovalnih navadah slovenskih bralcev, ki se skozi zgodovino razvija in spreminja.


Viktorija Kos: Skrivno védenje Rumija in Kabirja
29 €

Pred nami je druga knjiga Viktorije Kos, avtorice knjige Razcvet zavesti. V knjigi sta predstavljena eden od največjih perzijskih mistikov Džalaludin Rumi in največji indijski mistik Kabir, ki sta zelo priljubljena.


Vladko Began: Denar je cerkveni bog
20 €

Tisoče milijard v cerkvenih blagajnah, na svetu pa miljarde revnih in lačnih. Katoliška cerkev in njeno neizmerno bogastvo. Jezus je bil tesar in ne bankir.


Walter Benjamin: Usoda in značaj
29 €

Knjiga je razdeljena na tri dele. Prvi del vsebuje teoretske spise iz različnih obdobij pisateljevega ustvarjanja. Drugi del združuje dve daljši literarni besedili – »Moskovski dnevnik« in »Berlinsko otroštvo okrog devetnajststo«. Tretji in zadnji del pa vsebuje fragmente pisateljevega ustvarjanja in njegovim soočanjem z materialom sveta.


Dr. Milan Butina: O slikarstvu
27,54 €

V knjigi so zbrana predelana in dopolnjena besedila s poudarkom na slikarstvu, ki jih je avtor objavljal v različnih strokovnih časopisih in revijah. Avtor med drugim piše o mestu likovne umetnosti v kulturi in sodobnih likovnih iskanjih, zaključi pa z obširnim poglavjem o likovnem jeziku srednjeveškega slikarstva. Knjiga spodbuja mlade likovne teoretike k poglabljanju avtorjevih spoznanj.


Dr. Milan Butina: Prvine likovne prakse
27,13 €

Pri nas edina in v svetu redka knjiga, ki se ukvarja z odkrivanjem ključev za temeljno razumevanje likovne ustvarjalnosti, seznanja bralca s tem, kako prihaja pri likovnem ustvarjanju do plodnega stika med umetnikovo idejo in likovno materijo. Razumljivo napisana knjiga je rezultat avtorjevega izkustvenega pristopa k likovni umetnosti in zaznavanja njenega utripa v prostoru in času.


Dr. Milan Butina: Uvod v likovno oblikovanje
17,94 €

Priročnik je v prvi vrsti namenjen dijakom oblikovnih šol, da bi svojo poklicno izbiro znali umestiti med druge poklice in dejavnosti. Avtor se v knjigi ukvarja predvsem z mestom likovnega oblikovanja v mnoštvu človekovih dejavnosti. Poleg tega zastavlja temelje likovne teorije, ki bi jih moral poznati sleherni izobraženec, zato prispeva k odpiranju likovnega oblikovanja širši javnosti.


Marina Bahovec: Deejay time
19 €

Slikarka, pisateljica in pesnica Marina Bahovec v likovnih izpovednih sledi prastaremu izročilu figuralnega motiva, ki se je v zgodovini zahodnoevropske umetnosti izraziteje pričela uveljavljati že v antičnem helenizmu.