Filip Pesek: Pisma za Leona
29,97 €

Zadnji kos!

V njej Filip predstavi načela, ki jih vede (ali nevede) pozna in uporablja vsak uspešen prodajalec oziroma marketer.


Maja Konečnik Ruzzier: Trženje v turizmu
35 €

31,50 €

Zadnji kos!

Vas zanimajo sodobni izzivi trženja v turizmu? Želite podkrepiti in osvežiti svoje trženjsko razmišljanje? Vas poleg teoretičnih konceptov zanimajo tudi praktični primeri? Potem je ta knjiga, kjer so teoretični koncepti podkrepljeni z aktualnimi praktičnimi (svetovnimi in slovenskimi) primeri.


PONS šolski slovar italijanščina, Mojca Gorup (trda, 2010)
32,50 €

30,23 €

Zadnji kos!

Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski

Šolski slovar Pons vsebuje najaktualnejše besedišče s prevodi, primeri rabe v stavkih in z zapisom izgovarjave. Bogatijo ga razlage slovničnih in kulturnih posebnosti ter številni dodatki, uporabni v šoli in doma.


PONS splošni slovensko-nemški slovar, Polona Martinčič (trda, 2006)
49,65 €

45,90 €

Zadnji kos!

Pons splošni slovensko-nemški slovar priporočamo vsem, ki želijo imeti sodoben in zanesljiv slovensko-nemški slovar vedno pri roki, ne glede na nivo svojega znanja. Slovar bo v veliko pomoč tudi vsem, ki se pripravljajo na maturo, jezikovne izpite in študij.


Urban Vovk: Kruh zgodnjih let
13,77 €

Zadnji kos!

Urban Vovk (1971) se je v zadnjem desetletju preizkusil na različnih (pod)področjih literarnega delovanja in ustvarjanja. Od leta 1997 piše literarne kritike, malo pozneje je začel objavljati tudi eseje in razprave, največ o delih in opusih domačih in tujih avtorjev. Vmes se mu je zapisal tudi kakšen nekoliko bolj polemično naravnan prispevek o nekaterih perečih vprašanjih sodobne literarure in njene recepcije pri nas, pa tudi širše.


Urban Vovk: V teku časa
12,68 €

Zadnji kos!

Besedila, zbrana v tej knjigi, so nastala od leta 1997, ki je obenem tudi letnica avtorjeve ‚iniciacije‘ v literarno-kritiško bratovščino, do danes, ko pregleduje še zadnje vrstice svojih ‚izdranih del‘, v tem času pa so izšle tudi vse v tej knjigi podrobneje obravnavane knjige.


1000 angleških besed
9,90 €

Naučite se pomembne besede s pomočjo zabavnih sličic – tako si jih boste hitreje zapomnili in veliko globlje se vam bodo vtisnile v spomin! Ilustracije prikazujejo situacije, s katerimi se srečujemo vsak dan: v družinskem življenju, v mestu, šoli in naravi, na počitnicah, pri športu in zabavi.


Albert Geltar: Tehnologija prihodnosti
19,90 €

Knjiga vsebuje zapise, komentarje, ocene in napovedi nove blokovne tehnologije, ki jo nekateri označujejo za temeljit preobrat na celotnem področju delovanja, medtem ko za druge pomeni še nekaj povsem tujega in nesprejemljivega.


Andrej Blatnik: Neonski pečati
13,77 €

Književnost je odziv, pisanje o književnosti je dvojni odziv. V tej knjigi so povečini zbrani trojni odzivi – večina vsebin je nastala ob konkretnih vabilih.


Aristotel: Poetika, 2012
29 €

26,97 €

Filozof Aristotel (384–322 pr. n. š.) je epohalna osebnost takšnega formata, da bi kateremukoli njegovemu delu težko odrekali velik pomen za znanost in kulturo. Gotovo pa so nekatera njegova dela še posebno izjemna. Eno od njih je Poetika, delo s področja filozofske estetike in teorije umetnosti, za katero smemo trditi, da je najpomembnejše tovrstno besedilo v zgodovini človeške misli sploh.


Blair Singer: Psi prodaje
17,90 €
17,01 €

Ko znaš prodajati, znaš ustvariti dohodek kadarkoli in kjerkoli. Prodaja je srce vsakega posla. Ni treba da ste napadalen pes, da bi uspeli v prodaji.


Božena Tokarz: Med destrukcijo in konstrukcijo
25 €

Poljska literarna zgodovinarka in teoretičarka Božena Tokarz je redna profesorica na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah in predstojnica katedre za literarno teorijo in prevodoslovje. Ukvarja se z s primerjalno književnostjo, literarno teorijo, teorijo prevajanja in z zgodovino poetike, med drugim raziskuje poljsko in slovensko poezijo (zlasti 20.stoletja).


Božidar Novak: Prestolnica
29,90 €

27,81 €

Zgodbe o Evropski prestolnici kulture, Harvardu in odnosih z javnostmi

Prestolnica prinaša 31 zgodb o Evropski prestolnici kulture, Harvardu in odnosih z javnostmi.


Brane Senegačnik: Paralipomena poetica
19,20 €

Eseji v knjigi so izbor avtorjevega pisanja o literaturi. Njegovo delo je posvečeno zlasti pesništvu in tudi nekaterim manj izpostavljenim pesnikom. Izraz paralipomena poetica je latiniziran grecizem, ki pomeni dobesedno ‚tisto, kar se pušča ob strani in je tako ali drugače povezano s poezijo‘, torej, recimo, pesniški ostanki.


Care Santos: Prodam Rozinkota
20,50 €

Knjiga oblikovana v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo in se lahko uporablja kot didaktični material.


Carlos Fuentes, Pogumni novi svet
17,58 €

16,70 €

Nastanek Pogumnega novega sveta – Fuentes ga je napisal po predavanjih, ki jih je imel na cambriški in harvardski univerzi – sta spodbudila petstota obletnica odkritja Amerike in začetek novega tisočletja. Osnovni vodili njegovega razmišljanja sta zato poustvarjanje preteklosti in vzpostavljanje (post)modernistične sedanjosti in prihodnosti. Fuentes, vztrajni kritik evropocentričnih interpretacij prve, razumne latinskoameriško (sam raje uporablja poimenovanje Španska Amerika) zgodovino predvsem kot kulturno dediščino, ki s svojo raznovrstnostjo (naprednimi demokratičnimi idejami in provincialnim nazadnjaštvom vojaških režimov) pomembno določa špansko-ameriško sedanjost.


Caroline Margaret Pond, Jonathan W. Silvertown: 99 % opica
20 €

18,60 €

Kako evolucija sešteva

Večina sodobnikov se je Darwinu posmehovala ali ga je zagrizeno napadala, ker je človeka uvrstil med živali in dejal, da so bili naši davni predniki tudi predniki velikih človeku podobnih opic. V 150 letih po objavi Darwinovih spoznanj so raziskave z vseh znanstvenih področij potrdile obstoj evolucije bioloških vrst.


Dominik Gregl, Letalski razlagalni slovar z ustreznicam
36,89 €

34,31 €

Letalski razlagalni slovar z ustreznicami v angleščini je rezultat dela strokovnjaka z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami na področju letalstva in je prvi razlagalni slvoar na tem področju v slovenščini.


Dr. Shimi Kang: Delfinja vzgoja
24,99 €

Kako vzgojiti zdrave, zadovoljne in motivirane otroke, ne da bi se vam bilo treba spremeniti v tigra? Knjižna uspešnica „Delfinja vzgoja“ na podlagi najnovejših raziskav v nevroznanosti in znanosti o vedenju razkrije, zakaj preveč nasilni, z nadzorom obsedeni »tigrovski starši« in permisivni »starši meduze« notranjo motivacijo v resnici zavirajo.


Edo Marinček, Ideja za milijon, Izumi Petra Florjančiča
19,90 €

18,51 €

Izumi Petra Florjančiča

Avtor upa, da bo branje te knjige, kjer razkriva svojo življenjsko zgodbo izumljanja, marsikoga spodbudilo, da se bo resno lotil iskanja lastnih idej. Pravijo, da imamo ideje vsi, pomembnejša pa je njihova uresničitev.


Erich Auerbach, Mimesis
23,18 €

20,86 €

Mimesis ni literarna zgodovina na način seznama, klasifikacije, kronologije. V zadnji perspektivi, ki jo odpira na izbrana dela iz evropske literature, je duhovna zgodovina, pregled zgodovine evropskega človeka, njegove resničnosti, evropske zgodovine same. V tej visoki perspektivi se Auerbachu kot to, kar tako rekoč, na velike razdalje omogoča razumeti prikazovanje resničnosti v evropski literaturi, kaže konflikt med grško-rimskim in judovsko-krščanskim razmerjem do sloga.


Ernest Robert Curtius, Evropska literatura in latinski srednji vek
34,86 €

31,37 €

Ernest Robert Curtius je z delom Evropska literatura in latinski srednji vek, je z odličnim zamahom vrnil ugled filološki metodi v literarnih raziskavah, opozoril na manj znane segmente evropske književnosti. v literarno vedo plodovito vpeljal tipološki pojem manierizem, z raziskovanje klasičnih toposov dal pobudo za razvoj nove literarnovedne discipline, opozoril na pomen retorike za evropsko literaturo, s posebnim pogledom na nenehno gibanje in nepretrgano življenje literarne tradicije pa – predvsem v polemiki s tedanjo duhovnozgodovinsko metodo – ponudil tudi literarnozgodovinski model, na katerega se lahko delno opirajo celo sodobne teorije intertekstualnosti.


F. W. J. Schelling: Sistem transcendent
25 €

22,50 €

Harmonija ali sinteza teoretičnega in praktičnega se zgodi šele v umetnosti. Schelling je eno svojih najpomembnejših del napisal leta 1800.


George Steiner, Resnične prisotnosti
19,92 €

18,92 €

V knjigi Resnične prisotnosti, sestavljeni iz teh esejev, ga najprej spoznamo kot kritika literature, umetnostnega oziroma literarnega obrata, ki proizvaja neznanske količine sekundarnega in celo terciarnega diskurza o umetnosti, glasbi oziroma literaturi; ne le komentarje, ampak tudi komentarje komentarjev, parazitski diskurz, ki živi od svojega gostitelja, umetniškega dela.


George Steiner, Smrt tragedije
19,92 €

18,92 €

Knjiga Smrt tragedije, z naslovom, ki namiguje na Nietzschejevo ‚Rojstvo tragedije iz duha glasbe‘, že v prvih treh poglavjih opravi s tremi obdobji, v katerih je tragično dramsko pesništvo doseglo svoje tri vrhove: antika, elizabetinsko obdobje in francoski klasicizem s Corneillem in Racinom. Tragedija torej živi le v prvih treh poglavjih knjige: ostalih sedem poglavij pa poroča o umiranju – vendar ne samo o tem. Po eni strani tragedija umira, odkar je Racine napisal svojo zadnjo dramo, po drugi pa segajo vplivi grške in rimske antike, Shakespeare in njegovih sodobnikov ter obeh francoskih klasicistov še daleč naprej čez to točko, vse do Goetheja in Bücherja, njeni daljni odmevi pa celo do Ibsena, in še daljnejši, ki pa jih Steiner zavrača kot ‚ropanje grobov‘, do modernih poskusov revitalizacije antičnega mita (Yeats, Hofmannsthal, Cocteau, T.S. Eliot).


Gilles Deleuze: Proust in znaki
29 €

26,97 €

Vsak simptom je beseda, ampak najprej so vse besede simptomi, pravi Gilles Deleuze ob Proustovem Iskanju izgubljenega časa.


Harold Bloom: Tesnoba vplivanja
16,22 €

Ta knjiga ponuja teorijo pesništva tako, da opisuje pesniški vpliv oziroma da pripoveduje zgodbo o znotrajpesniških razmerjih. Eden izmed ciljev omenjene teorije je korektiven: deidealizirati naša doslednja mnenja o tem, kako pesnik pomaga oblikovati drugega. Prav tako je popravljena še druga namera, namreč poskus ponuditi poetiko, ki bo spodbudila ustreznejše praktično razpravljanje o pesništvu.


Harold Bloom, Zahodni kanon
31,69 €

28,52 €

V tej knjigi avtor preučuje šestindvajset piscev, seveda z določeno mero nostalgije, saj poskuša opredeliti kvalitete, zaradi katerih so postali v naši kulturi kanonilni oziroma merodajni. V Bollomovem Zahodnem kanonu, pa tudi v obsežnem seznamu na koncu knjige – to je najbolj kritiziran del knjige – ne bomo srečali nobenega slovenskega imena, prav tako ne nekaterih imen svetovne književnosti, za katere se nam sicer zdi, da bi vanj sodila. Bloomu delo v prid govori le dejstvo, da kanon zanj ni zaprt, temveč odprta struktura: kanon sam je pač podvžen kanonizaciji, ki jo prinaša čas prihodnji.