Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo SEDAJ TUDI NA DOM!
0
na mesec

Glade polnilo vanilija, 269 ml

Glade polnilo vanilija, 269 ml

Številka: 1368341
Glade polnilo za električni osvežilec zraka z vonjem vanilije je primerno za bazo avtomatskega osvežilca zraka. Celoten opis
7,99 €
Dostava Mimovrste
Zagotovite si brezplačno dostavo s
za naročila od 12,90 €

Trenutno ni na zalogi

Številka: 1368341

Predstavitev

Glade polnilo za električni osvežilec zraka, vanilija, 269 ml

Glade® polnilo za električni osvežilec zraka z vonjem vanilije osvežuje ves čas. Polnilo vsebuje koncentrirano dišavo, ki zagotavlja kontinuirano osveževanje več tednov.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

VNETLJIVO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih
 • Hraniti na hladnem in suhem mestu
 • Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno
 • Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.
 • EUH 208: Vsebuje linalol, geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv.