Glade polnilo Discreet, sivka/jasmin, 8 g

Znamka: Glade Naša številka: 1368393

Glade polnilo Discreet, sivka/jasmin, 8 g

Glade polnilo za električni osvežilec zraka Discreet z vonjem sivke in jasmina poskrbi za dolgotrajno osvežitev prostora. Celoten opis

4

4 €

Naša številka: 1368393

Predstavitev

Opis artikla

Glade polnilo za električni osvežilec zraka Discreet, sivka/jasmin, 2 × 8 g

Glade® polnilo za električni osvežilec zrakavonjem sivke in jasmina poskrbi za dolgotrajno osvežitev vašega prostora. Polnilo vsebuje koncentrirano dišavo, ki zagotavlja kontinuirano osveževanje več tednov.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

POZOR

 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Hraniti izven dosega živali.
 • Ne preluknjajte membrane.
 • Med delovanjem izdelka ne pokrivajte z ničemer.
 • Med delovanjem se lahko naprava segreje.
 • Ne postavljajte na barvane in lakirane površine.
 • Ne uporabljajte v majhnih zaprtih prostorih brez prezračevanja.
 • Proizvoda se ne dotikajte z mokrimi rokami ali kovinskimi predmeti.
 • Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno.
 • Uporaba osvežilcev zraka ne nadomešča dobrih higienskih navad.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%