Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo SEDAJ TUDI NA DOM!
0
na mesec

Glade mikrosprej polnilo za električni osvežilec Ocean Adventure, 20 ml

Glade mikrosprej polnilo za električni osvežilec Ocean Adventure, 20 ml

Številka: 2621863
Polnilo za električni osvežilec zraka z vonjem ocean adventure osveži prostor z enim pritiskom in ga napolni s prijetnim vonjem. Celoten opis
3,59 €
Dostava Mimovrste
Zagotovite si brezplačno dostavo s
za naročila od 12,90 €

Trenutno ni na zalogi

Številka: 2621863

Predstavitev

Glade mikrosprej polnilo za električni osvežilec Ocean Adventure, 20 ml


Glade polnilo za električni osvežilec zraka z vonjem ocean adventure osveži prostor z enim pritiskom in ga napolni s prijetnim vonjem.

Glade mikrosprej polnilo za električni osvežilec Ocean Adventure, 20 ml

Tehnične podrobnosti

Vrsta: nadomestno polnilo
Prostornina: 20 ml

Posebna opozorila

Pozor

POZOR

 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • Vsebuje 4-terc-butilcikloheksil acetat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid; dipenten; citronelol P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih.
 • Hraniti na hladnem in suhem mestu.
 • Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno.
 • Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.