Glade mikro osvežilec zraka, baza + polnilo, 10 ml, Marine

Znamka: Glade Naša številka: 1368985

Glade mikro osvežilec zraka, baza + polnilo, 10 ml, Marine

Glade mikrosprej morje poskrbi za osvežitev vašega prostora. Komplet sestavljata baza in polnilo. Celoten opis

3.8

3,80 €

Naša številka: 1368985

Predstavitev

Opis artikla

Glade mikrosprej morje, 10 ml

Glade® mikrosprej osvežilec zraka je komplet, ki vsebuje bazo in polnilo z vonjem morja. Osveži prostor z enim pritiskom in ga napolni s prijetnim vonjem. Je prenosljiv, tako da ga lahko postavite na katero koli ravno površino, ga nalepite na zid kopalnice ali ga uporabljate ročno.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH208 Vsebuje 4-terc-butilcikloheksil acetat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid; dipenten; citronelol. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • POSEBNA OPOZORILA: Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%