Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo SEDAJ TUDI NA DOM!
0
na mesec

Glade mikro osvežilec zraka, baza + polnilo, 10 ml, Marine

Glade mikro osvežilec zraka, baza + polnilo, 10 ml, Marine

Številka: 1368985
Glade mikrosprej morje poskrbi za osvežitev vašega prostora. Komplet sestavljata baza in polnilo. Celoten opis
5,29 €
Dostava Mimovrste
Zagotovite si brezplačno dostavo s
za naročila od 12,90 €

Na zalogi v skladišču 4 artikli

Jutri predviden osebni prevzem
 
23.5.2024 predvidena dostava na dom
 
Številka: 1368985

Predstavitev

Glade mikrosprej morje, 10 ml

Glade® mikrosprej osvežilec zraka je komplet, ki vsebuje bazo in polnilo z vonjem morja. Osveži prostor z enim pritiskom in ga napolni s prijetnim vonjem. Je prenosljiv, tako da ga lahko postavite na katero koli ravno površino, ga nalepite na zid kopalnice ali ga uporabljate ročno.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH208 Vsebuje 4-terc-butilcikloheksil acetat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid; dipenten; citronelol. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • POSEBNA OPOZORILA: Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.