dr. Henrik Tuma, Planinski spisi in Imenoslovje Julijskih Alp
42 ‚ā¨

Spremna beseda: dr. Branko MaruŇ°ińć in Vladimir Habjan ¬ĽS¬†prebiranjem planinskih spisov bomo Tumo bolje spoznali, ne samo tako, kakor nam je nekako najbolj poznan¬†‚Äď kot strogega in resnega (zapisovalca podatkov), pańć pa tudi kot ńćloveka, ki zna gorski svet, naravo in tamkajŇ°njega ńćloveka dobro razumeti in globoko doŇĺiveti. V¬†spisih bomo naŇ°li nekaj izredno lepih razmiŇ°ljan, v¬†katerih komentira nekatere dogodke ali obńćuduje naravo in gorski svet.¬ę (Spremna beseda, Vladimir Habjan) ńĆeprav so Planinski spisi nastali v¬†koraku s¬†potrebo ńćasa, ko so bili planinski vodniki po slovenskih pokrajinah redkost, niso zgolj suhoparni zapisi o¬†stezah in skalah in pravilnih smereh.

Gobe, mehka
12,50 ‚ā¨ 11,63 ‚ā¨

Enostavno in zanesljivo dolońćanje

Veńć kot 200¬†evropskih vrst gob.

Anton Suhadolc: Les naŇ°ih dreves in grmovnic
22,90 ‚ā¨ 21,30 ‚ā¨

Na vrtu in v gozdu

Poznavanje lesa naŇ°ih dreves in grmovnic je zelo skromno, zato vam predstavljamo knjigo, ki poleg opisa naŇ°ih avtohtonih dreves in grmovnic prinaŇ°a tudi opise in fotografije njihovega¬†lesa.

Kata LaŇ°tro: ZeliŇ°ńćna abeceda
9,90 ‚ā¨

Rastline, ki so omenjene v¬†tej knjigi, rastejo in uspevajo v¬†naŇ°em okolju. RazvrŇ°ńćene so po slovenskih imenih in povezane s¬†ńćrkami abecede od A¬†do¬†ŇĹ.

Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do cveta
39 ‚ā¨

Knjiga predstavlja tradicionalno znanje o¬†rastlinskem svetu na Slovenskem in odpira vpogled v¬†tisońćletja staro izkustveno znanje naŇ°ih prednikov o¬†uporabi rastlin v¬†prehranske, zdravilne, gospodarske, estetske in religiozne namene, ki je bilo vselej povezano z¬†nadnaravnim svetom, prek katerega je ńćlovek usmerjal svoje duhovno, druŇĺbeno in gmotno dojemanje sveta in¬†sebe.