Vesna V. Godina: Zablode postsocializma
24 ‚ā¨

Zadnji kos!

Slovenska situacija spominja na Ň°olarja, ki dobi matematińćno nalogo, ki je sploh ne prepozna. In je zato ne more izrańćunati. Iz ńćesar sledi prvi odgovor na zgornje vpraŇ°anje: najprej je treba razumeti problem. ҆ele nato vleńći poteze za njegovo reŇ°evanje.

Branko Klun: Onkraj biti
18 ‚ā¨

Biblińćni odmevi v¬†postmoderni misli

Da bi bolje razumeli postmoderno ‚Äědrugost‚Äú, ki zmoti samozadostnost modernega subjekta in izziva totaliteto njegovega miŇ°ljenja, se velja ovesti zgodovine, namreńć zgodovine sreńćevanja med grŇ°ko filozofijo in biblińćnim miŇ°ljenjem.

Caroline Walker Bynum: KrŇ°ńćanska snovnost, trda
29 ‚ā¨ 26,10 ‚ā¨

Esej o¬†religiji v¬†poznosrednjeveŇ°ki Evropi

V¬†poznem srednjem veku, v¬†letih med 1150¬†in 1550, je vedno veńć evropskih kristjanov romalo na kraje, kjer naj bi snovni predmeti, podobe, relikvije itd. oŇĺiveli in se premikali, krvaveli, jokali ali se drugańće preobraŇĺali.

David Jan Novotn√Ĺ: Noetova sidra
19,90 ‚ā¨ 17,75 ‚ā¨

Knjiga Noetova sidra, govori z¬†grenko, pa vseeno neverjetno komińćno intoniranimi osebnimi zgodbami. Prozaik David Jan Novotn√Ĺ nam predaja lastne in izkuŇ°nje drugih. Pozna sodobni Ňĺidovski svet Prage, njegovo okolje, jezik, navade in obrede.

David Michie: Budizem za prezaposlene, mehka
14,90 ‚ā¨

Budizem za prezaposlene je igrivo darilo: s¬†hudomuŇ°nim in z¬†lahkotno samokritińćnim humorjem nas popelje v¬†prve korake uvajanja budizma v¬†vsakodnevno Ňĺivljenje.

Efrem Sirski: Izbrane himne
17 ‚ā¨ 15,81 ‚ā¨

Efrem (okoli leta 306) ni bil menih v¬†klasińćnem pomenu besede, saj za razliko od Egipta v¬†Siriji tedaj Ň°e ni bilo organiziranega meniŇ°tva¬†‚Äď ne cenobitskega ne anahoretskega.

Gregor iz Nazianza: Bogoslovni govori
16 ‚ā¨

Gregor iz Nazianza (ok. 329‚Äď390) je ob Baziliju Velikem in Gregorju iz Nise eden izmed trojice v√©likih Kapadońćanov. Bil je mojster prozne in pesniŇ°ke besede. Med Ň°tevilnimi drugimi deli je zapustil tudi petinŇ°tirideset govorov, s¬†tem da je prav v¬†Bogoslovnih govorih, kot so jih naslovili moderni izdajatelji (gre za pet govorov iz avtorjevega retorskega opusa), najbolj strnjeno pisal o¬†troedinem krŇ°ńćanskem¬†Bogu.

Gregor iz Nise: O Mojzesovem Ňĺivljenju
19 ‚ā¨

O¬†deviŇ°tvu Gre za enega kljuńćnih patristińćnih mistińćnih tekstov, v¬†katerem Gregor govori o¬†potovanju duŇ°e iz ńćutnega proti Nadńćutnemu, od motrenja vidnega lepega k¬†preseŇĺnemu Lepemu, nedoumljivemu¬†Bogu.

Max Charlesworth: Filozofija in religija
18 ‚ā¨ 16,74 ‚ā¨

Od Platona do postmodernizma

Knjiga poskuŇ°a razkriti razlińćne osnovne nańćine, na katere se filozofija v¬†svojih raznolikih uteleŇ°enjih v¬†zahodni misli sporazumeva z¬†obmońćjem religioznega

Origen: Komentar k Visoki pesmi
22 ‚ā¨

Zbirka del antińćnega krŇ°ńćanskega filozofa Origena iz Aleksandrije, ki skuŇ°ajo slovenskemu bralcu ponuditi duhovno bogastvo prvih stoletij krŇ°ńćanstva.

Origen: O pońćelih
22 ‚ā¨ 19,62 ‚ā¨

Origen iz Aleksandrije velja za enega najplodnejŇ°ih zgodnjekrŇ°ńćanskih teologov, v¬†katerem se prepletata novoplatonistińćna in judovsko-krŇ°ńćanska¬†misel.

Richard Webster: Amuleti in talismani
25 ‚ā¨

Kako izberemo, izdelamo in uporabljamo magińćne predmete Richard Webster nam s¬†svojo postopno razlago imenitno pokaŇĺe, kako ustvarimo, napolnimo in ońćistimo svoje osebne magińćne predmete za najrazlińćnejŇ°e namene, od ljubezenskih do finanńćnih.

Sandi Dolinar, BoŇĺja pot Razsvetljenja
22 ‚ā¨ 20,46 ‚ā¨

Za vse poznavalce duhovnosti in vse, ki Ňĺelite nekaj narediti zase, priporońćamo knjigo BoŇĺja pot Razsvetljenja, Slovenskega avtorja Sandija Dolinarja. V¬†knjigi opisuje svojo pot spoznavanja zakonitosti, ki veljajo v¬†vesolju, pot osebne preobrazbe in pot do viŇ°jih ciljev naŇ°ega Ňĺivljenja.

Semjon Frank: Nedoumljivo
27 ‚ā¨ 25,11 ‚ā¨

OntoloŇ°ki uvod v¬†filozofijo religije

Knjigo Nedoumljivo je Frank pisal v¬†zadnjih letih svoje berlinske emigracije, izŇ°la pa je leta 1939¬†v¬†Parizu. Delo si je avtor zamiŇ°ljal in tudi podnaslovil kot ontoloŇ°ki uvod v¬†filozofijo religije.

Shana Flogie:Orakelj odgovori, broŇ°irano
25,90 ‚ā¨ 23,10 ‚ā¨

Knjiga Orakelj odgovori, je zapisana na veńćih nivojih. Izraz Orakelj izhaja iz latinske besede orare, ki pomeni govoriti. Orakelj, pomeni prerokba in je tisto, ki je vsevidno, vsesliŇ°no, vseńćuteńće, vsevedno‚Ķ

Todd Burpo in David Drury: Bog je resnińćen
18,95 ‚ā¨

BOG JE RESNIńĆEN¬†‚Äď IN HREPENI PO TEM, DA BI LAHKO ODGOVORIL NA VA҆A NAJTEŇĹJA VPRA҆ANJA, nova knjiga izpod peresa avtorja uspeŇ°nice Nebesa so resnińćna, naslavlja vpraŇ°anja, ki si jih pogosto zastavljamo, ko se spraŇ°ujemo o¬†Bogu: KakŇ°en sploh je Bog? Zakaj so stvari takŇ°ne, kot so, navkljub BoŇĺji milosti?

Werner Jaeger: Zgodnje krŇ°ńćanstvo in grŇ°ka paideia
15 ‚ā¨

V¬†poslednjem delu Wernerja Jaegra, s¬†katerim avtorja prvikrat predstavljamo v¬†slovenskem prevodu, lahko v¬†duhovnem sreńćanju zgodnjega krŇ°ńćanstva in grŇ°ke paideie odkrijemo nepogreŇ°ljivo spodbudo k¬†novemu rojstvu krŇ°ńćanskega humanizma.

Zdravljenje z vilami Avtor: Doreen Virtue
14,90 ‚ā¨

  • Sporońćila, manifestacije in ljubezen iz vilinskega¬†sveta
  • Zdravljenje z¬†vilami¬†‚Äď Sporońćila, manifestacije in ljubezen iz vilinskega¬†sveta
Jacques Philippe: ńĆe bi poznali BoŇĺji dar
13,50 ‚ā¨

Nova knjiga izpod peresa znanega duhovnega avtorja obravnava razlińćne teme duhovnega Ňĺivljenja, ki jih povezuje dojemanje krŇ°ńćanskega Ňĺivljenja, ki ni predvsem v¬†ńćlovekovem zaskrbljenem in napetem prizadevanju, temveńć v¬†sprejemanju BoŇĺjega¬†daru.