Vitomil Zupan: Obraz sežganega
34 €

Izbor iz literarnih del Obraz sežganega Vitomila Zupana je knjiga, ki bo v prerezu izjemnih dogodkov Zupanovih avtobiografskih literarnih del rekonstruirala tok avtorjevega življenja.