Angeli, Tone Pavček (trda, 2012 (14. natis))
22,95 €

Pesnik Tone Pavček je, preden se je poslovil, dokončal svojo zadnjo pesniško zbirko, v kateri je spregovoril o angelih, ki so, tako kot ljudje, sila različni, a skoraj vedno pripravljeni, da storijo kaj dobrega …