Več avtorjev: Politična ekonomija komuniciranja
12,90 €

ČKZ, 2015, letnik XLIII, številka 259

Povod za tematsko številko ČKZ o politični ekonomijo komuniciranja je spoznanje, da je ta temeljni kritični pristop v komunikologiji v slovenskem raziskovalnem prostoru komajda prisoten.