Bernardo Atxaga: Xola med levi
18 €

Knjiga je oblikovana v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo in se smatra kot didaktični material.