DUEL Natural Fresh univerzalni tekoči detergent za perilo, 1300 ml

Ocena: 5 2 ocen Znamka: DUEL Naša številka: 2408259

Odlična cena

DUEL Natural Fresh univerzalni tekoči detergent za perilo, 1300 ml

Univerzalni tekoči detergent Duel Natural Fresh je primeren za pranje vseh vrst perila. Pakiranje vsebuje 1300 ml gela. Celoten opis

3.5
5 2

6,99 € Vključno z DDV
3,50 €
-49%

Naša številka: 2408259

Predstavitev

Opis artikla

Duel univerzalni tekoči detergent za perilo Natural Fresh, 1300 ml

Univerzalni tekoči detergent Duel Natural Fresh je odličen za pranje vseh vrst perila. Zagotavlja svežino in belino perila, ki bo po uporabi čisto in odeto v prijeten vonj.

Duel univerzalni tekoči detergent za perilo Natural Fresh, 1300 ml

Posebna opozorila

Pred pranjem ločite perilo po vrsti tkanine, barvi, stopnji umazanosti in preverite obstojnost barv. Uporabite program za pranje občutljivih tkanin. Pri prvem pranju perite nova oblačila ločeno. Perilo neobstojnih barv perite ločeno. Ni priporočljivo za pranje volne in svile. Vsebino pred uporabo pretresite. Detergent varujte pred zmrzovanjem. 


Tehnične podrobnosti

Količina 1300 ml
Št. pranj 20

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • Vsebuje: benzensulfonska kislina, 4-C10–13-sekundarni alkil derivati, alkoholi, C12–18, etoksilirani, natrijev C14-C17, sekundarni alkil sulfonat.
 • Vsebuje Hexyl Salicylate, subtilizin, alpha amylase.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke v čisti vodi.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika/…/.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P402 Hraniti na suhem in v hladnem prostoru.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo na za to predvidena mesta v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Vsebuje Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: 5–15% neionske površinsko aktivne snovi; <5% anionske površinsko aktivne snovi, milo, fosfonati. Encimi, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfumi, Hexyl Cinnamal, Linalool, sredstva za optično beljenje.


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 1.3 l
Univerzalni da
Število pranj 20