Barbara Bajd: Moji prvi morski puževi i školjkaši, mehka
10,70 €

Knjižica je napisana kot enostaven priročnik za spoznavanje morskih polžev in školjk, s ciljem razvijanja spretnosti opazovanja in poznavanja razlik med organizmi – po velikosti, obliki, barvi in drugih zanimivih detajlih in vzorcih.