Roura Citronela sveča v lončku, 90 x 62 mm

Ocena: 3 2 ocen Znamka: Naša številka: 2474325

Roura Citronela sveča v lončku, 90 x 62 mm

Sveča v lončku Roura Citronela je primerna za uporabo v zunanjih prostorih. Odlično odganja komarje in ostale insekte. Celoten opis

1.77
3 2

1,90 € Vključno z DDV
1,77 €

Naša številka: 2474325

Predstavitev

Opis artikla

Roura sveča v lončku Citronela, 90 × 62 mm

 • Sveča z vonjem limonske trave.
 • Odlična za odganjanje komarjev in drugih insektov.
 • Primerna za uporabo v odprtih prostorih, kot so balkoni, terase, ipd.
 • Skupni čas gorenja znaša 30 ur.
 • Pakirana je v PVC lončku.
Roura sveča v lončku Citronela, 90 x 62 mm

Tehnične podrobnosti

Čas gorenja 30 h
Material lončka PVC
Dimenzije (VxŠxD) 9 × 6,2 × 6,2 cm
Vonj limonska trava
Barva rumena

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

OPOZORILO

 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta sveča
Čas gorenja 30 h
Širina 6.2 cm
Višina 9 cm
Globina 6.2 cm
Barva rumena
Vrsta sveče dišeča