Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo
0
na mesec

Persil gel za pranje perila, Regular, 1.98 L

Persil gel za pranje perila, Regular, 1.98 L

Številka: 27083631
ODREZANE CENE – 40% popusta na izbrane artikle za pranje in pomivanje znamke Persil s promo kodo 24MDL2SI49 (velja od 19. 2. do 3. 3. 2024 oz. do odprodaje zalog)!
Persil gel za pranje perila, Regular, 1.98 L, zagotovi odlične rezultate pranja in poskrbi za popoln ter brezhiben izgled perila.
Celoten opis
22,99 €
0,52 €/pranje
Dostava Mimovrste
Zagotovite si brezplačno dostavo s
13,79 € s kodo
24MDL2SI49

Na zalogi v trgovini

Na voljo takoj v 2 trgovinah
 
Številka: 27083631

Predstavitev

Persil gel za pranje perila, Regular, 1.98 L

Persil Regular gel za pranje perila zagotovi odlične rezultate pranja in poskrbi za popoln ter brezhiben izgled perila.

 Persil gel za pranje perila, Regular, 1.98 L

Sestavine

15–30 % belila na osnovi kisika 5–15 % anionske površinsko aktivne snovi < 5 % neionske površinsko aktivne snovi zeoliti fosfonati polikarboksilati. Nadaljnje sestavine: encimi, sredstva za optično beljenje, parfumi.


Lastnosti

Količina 1.98 L
Število pranj 44

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Pozor

 • P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite zdravnika.
 • P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H315 – Povzroča draženje kože.
 • H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 – Povzroča hudo draženje oči.
 • H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.