Boris KarlovŇ°ek: Tajkun
14,60 ‚ā¨

Zadnji kos!

Drugi del trilogije, ki govori o¬†korupciji v¬†Sloveniji, obravnava resnińćno tajkunsko zgodbo, ki je ońćem v¬†Sloveniji ostala skrita.

Lea Jeranńćińć: Preko vseh meja
12,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Triindvajsetletna Nia Price je plesalka. Vendar ni navadna plesalka. Ukvarja se s¬†plesom ob drogu. Ko jo njena najboljŇ°a prijateljica prijavi na Ň°ov talentov, se ji Ňĺivljenje postavi na¬†glavo.

Gustav Bergstrind: Redroom
20 ‚ā¨

Zadnji kos!

Gustav Bergstrind krŇ°i tabu neizgovorljivega in postavlja vpraŇ°anja, ki si jih ne dovolimo postavljati.

Sherry Thomas: Ne pravi moŇĺ
19,90 ‚ā¨ 6,99 ‚ā¨

Zadnji kos!

Zakon Lea Marsdena in Bryony Asquith ni trajal veliko dlje od medenih tednov. Da bi moŇ°ki, ki je bil tako nadarjen, ńćeden in priljubljen v¬†druŇĺbi, kot je bil Leo Marsden, do konca Ňĺivljenja Ňĺivel s¬†hladno in zgolj svojemu zdravniŇ°kemu poklicu predano Ňĺeno¬†‚Äď to je bilo nemogońće.

Sabrina Jeffries: Poroka in posteljne vragolije
14,99 ‚ā¨

Zbirka ҆ola za dedinje, 6.¬†knjiga S¬†ńćudovito Ň°esto romanco iz serije, ki se je uvrstila na lestvico najbolje prodajanih serij New York Timesa, nam Sabrina Jeffries prinaŇ°a presenetljiva razkritja o¬†ravnateljici Charlotte Harris iz ҆ole za dedinje ter osupljiv zakljuńćek.

Marley & jaz Avtor: John Grogan (mehka)
14,99 ‚ā¨

Veńćkrat nagrajena uspeŇ°nica, ki je Ňĺe veńć let na vrhu ameriŇ°kih lestvic najbolj branih knjig. Mlada in uspeŇ°na novinarja John in Jenny Grogan sta dolgoletna partnerja, globoko preprińćana vase ‚Ķ dokler se ne zańćneta spraŇ°evati o¬†rojstvu otroka.

Janja Vidmar: Uspavanka za mladega ońćka
16,50 ‚ā¨

Glavna literarna lika romana Uspavanka za mladega ońćka sta devetnajstletna ҆pela in petnajstletni Tomi, ki predstavljata dva svetova, dva diametralno nasprotna socialna sloja. ҆pela je brezposelna Ň°ivilja, ki sanjari o¬†veliki karieri, Tomi sodi med sodobne japije, njegova kariera je natanńćno zańćrtana Ňĺe v¬†rosnih letih. Ker prihajata iz tako razlińćnih socialnih sredin, se po logiki stvari ne bi smela nikoli sreńćati, a se. In to usodno sreńćanje oba zaznamuje za vse Ňĺivljenje‚Ķ

Borut Marolt: Kako se znebiti trupla
14,90 ‚ā¨

Roman sledi zgodbi glavnega protagonista TomaŇĺa, pevca v¬†alternativnem bendu iz devetdesetih let prejŇ°njega stoletja, ki je tik pred tem, da posname svojo prvo ploŇ°ńćo.

Jela Kreńćińć: Ni druge
19,90 ‚ā¨

Romaneskni prvenec Ni druge je izvirna in duhovita pripoved o¬†zapletenih medńćloveŇ°kih odnosih v¬†sodobnem svetu. Protagonist romana, MatjaŇĺ, se po razhodu z¬†dekletom, Saro, znajde v¬†veliki stiski. Zaradi tega sprejme prijateljev nasvet, da naj pot k¬†nekdanjemu dekletu poiŇ°ńće preko novega ljubezenskega razmerja.

Stric Avtor: J. P. Martin
19,90 ‚ā¨ 18,51 ‚ā¨

Roman Stric je izjemno duhovita mladinska klasika angleŇ°kega pisatelja iz prve polovice 20.¬†stoletja J.P. Martina, ki je najbolj poznan po svoji seriji knjig o¬†tem junaku¬†‚Äď skupaj je napisal sedem ‚ÄěStrińćevih‚Äú¬†knjig.

A.B.Krooss: krOg (erotińćni roman)
17,90 ‚ā¨

Nenavadna erotińćna zgodba nas popelje po ekskluzivnih lokacijah Ň°irom sveta, celo v¬†Slovenijo, kjer se Ňĺivljenje in strast zajemata z¬†veliko Ňĺlico. In vse je, kot mora¬†biti.

Aksinja Kermanuer: In zmaj je pojedel sonce
22,99 ‚ā¨ 21,38 ‚ā¨

Aksinija Kermauner v¬†svojem novem potopisnem romanu najstnikom ne odpira le literarnega okna v¬†druge deŇĺele, temveńć tudi v¬†drugańćnost in stisko glavnih junakov, s¬†katero se Ň°e toliko teŇĺe soońćajo v¬†tujem¬†svetu.

AleҰ ҆teger: Neverend
24 ‚ā¨

Poetińćen in hkrati druŇĺbenokritińćen roman o¬†tem, kaj bi se nam utegnilo zgoditi, v¬†kolikor se ne dogaja Ňĺe¬†danes.

Alma M. Karlin: Z Almo v svet 1: NajmlajŇ°a vnukinja ńćastitljivega I ńĆaa
12,90 ‚ā¨

Prvo delo v¬†seriji Z¬†Almo v¬†svet vas bo navduŇ°ilo z¬†neverjetno Ňĺivahno in duhovito zgodbo o¬†skorajda tragińćni zadregi kitajske druŇĺine brez moŇ°kih potomcev z¬†zańćetka 20.¬†stoletja, iz ńćasov, ko Ňĺenske naj ne bi imele talentov in preveńć soli v¬†glavi.

Alma M. Karlin: Z Almo v svet 2: Vodna vrba
12,90 ‚ā¨

Drugo delo v¬†seriji Z¬†Almo v¬†svet je prvi slovenski prevod iz zapuŇ°ńćine Alminega leipziŇ°kega zaloŇĺnika Maxa M√∂hringa. Avtorica v¬†Ňĺenskem liku mlade Kitajke preprińća s¬†svojo sońćutnostjo, opisi neŇĺnih ljubezenskih ńćustev in globokih duhovnih spoznanj.

Ana Rozman: Prvo leto mama
19,90 ‚ā¨

Osebna izkuŇ°nja prvega leta materinstva Knjiga pripoveduje o¬†lepih trenutkih, ki jih dobi mati, pa tudi o¬†tistih, ki sicer ostanejo zamolńćani.

AndraŇĺ RoŇĺman: Trije spomini
24,90 ‚ā¨

Trije spomini pripovedujejo zgodbo sirskega pesnika Mohamada Al Munema in njegove palestinske druŇĺine, njene sreńće, nesreńće in skoraj neverjetnih dramatińćnih obratov¬†usode.

André Alexis: Petnajst psov
28,95 ‚ā¨

V¬†znameniti stari krńćmi v¬†sodobnem Torontu grŇ°ka bogova ob pivu skleneta nenavadno stavo. Usodna je za petnajst psov v¬†bliŇĺnji veterinarski kliniki, ki jim podarita ńćloveŇ°ko inteligenco in seveda¬†jezik.

Andrej Rezar: Vonj zatona
14 ‚ā¨

Dogajanje romana je v¬†prvem delu pomaknjeno daleńć v¬†preteklost, v¬†ńćas ko je Ňĺivel¬†?tzi.

Anja Mugerli: Zeleni fotelj
23,90 ‚ā¨

Mnogi liki v¬†zbirki Zeleni fotelj so povsem obińćajni ljudje okrog nas, spremlja jih travma lastnih Ňĺivljenjskih situacijah, o¬†katerih ne govorijo na¬†glas.

Anja Radaljac: PuŇ°ńćava, klet, katakombe
19,90 ‚ā¨

Knjigo je teŇĺko zvrstno opredeliti, saj avtorica uporabi hibriden pristop, pri katerem osnovno zgodbo ovija v¬†razlińćne plasti teoretskega izvajanja. S¬†tem zasnuje racionalen in hkrati poveden esejistińćni roman, ki posameznika in ńćloveŇ°tvo soońća z¬†mnoŇĺico, druŇĺino, druŇĺbo in globalnim.

Annet Huizing: Kako sem po nesreńći napisala knjigo
23 ‚ā¨

Imeniten veńćgeneracijski roman o¬†odraŇ°ńćanju, o¬†medsebojnih vezeh, o¬†Ňĺalovanju in veselju, o¬†spominih in sprejemanju vsega novega, mimogrede pa tudi prirońćnik, kako napisati pravo, pravcato knjigo.

Arni Thorarinsson: ńĆas ńćarovnic (broŇ°irano)
19,90 ‚ā¨

ReykjaviŇ°kega novinarja ńćrne kronike Einarja kazensko premestijo v¬†majhno mesto Akureyri na severu Islandije, kjer je bila do njegovega prihoda najpomembnejŇ°a zgodba gimnazijska uprizoritev ńĆarovnika Lufturja, islandske ljudske povesti o¬†ambicioznosti in pohlepu.

Aurelie Valognes: Stara mama v koprivah
21,90 ‚ā¨

To ni knjiga niti o¬†stari mami, niti o¬†koprivah. Je zgodba o¬†odkrivanju veselja do Ňĺivljenja, tudi ńće gre vńćasih kaplja ńćez¬†rob.

Ayaan Hirsi Ali, Infidel / Odpadnica, Moje Ňĺivljenje
34,99 ‚ā¨

Moje Ňĺivljenje

‚ÄöInfidel / Odpadnica‚Äė je teŇĺko prińćakovana zgodba o¬†odraŇ°ńćanju in vzponu Ayaan Hirsi Ali, elegantne, slavne¬†‚Äď in vńćasih tudi psovane¬†‚Äď politińćne superzvezde in borke za svobodo govora. S¬†prodornim pogledom in v¬†umerjenem ter pogosto ironińćnem tonu Hirsi Alijeva pripoveduje o¬†razvoju svojih preprińćanj.

Beno√ģt Duteurtre: Knjiga za odrasle
24,90 ‚ā¨

Beno√ģt Duteurtre je francoski pisatelj, muzikolog in radijski voditelj, ki Ňĺivi in dela v¬†Parizu, vendar rad zahaja v¬†vogeŇ°ko hribovje, kjer ima svoje korenine, navduŇ°uje pa ga tudi New¬†York.

Bojan GrobovŇ°ek: Trst, Ljubljana, Dunaj in Ň°irni svet
28,90 ‚ā¨

reminiscence in razmiŇ°ljanja

V¬†najnovejŇ°i knjigi Trst, Ljubljana, Dunaj in Ň°irni svet je Bojan GrobovŇ°ek v¬†eruditskem slogu povzel svoje razgibano Ňĺivljenje in skozi osebno perspektivo popisal mehanizme geopolitike, ki so vplivali na razvoj slovenske drŇĺavnosti.

Boris Pejkovińć: Drugańćnost
10 ‚ā¨

Avtor knjigo posveńća vsem, mladim in starim. Opozarja, da se svet spreminja, ljudje smo si med seboj razlińćni, to razlińćnost in drugańćnost pa moramo sprejeti in spoŇ°tovati drug drugega.

Borut Golob: Pes je mrtev
24 ‚ā¨

Roman, ki se iz mrtvo hladne analize, s¬†humornimi uńćinki, nenadoma prelevi v¬†ljubezensko zgodbo.

C. J. Sansom: Ukinitev, 1. knjiga
15,99 ‚ā¨

Zbirka Matthew Shardlake, 1.¬†knjiga Reformator Matthew Shardlake bo skupaj s¬†svojim varovancem poskuŇ°al reŇ°iti umor kraljevega komisarja.

Carla Kelly: Lordova preobrazba
12,99 ‚ā¨

Izjemna avtorica Carla Kelly znova dokazuje, da so ljubezen, preobrazba in spontanost sestavine izvrstne romance.