Andrzej Stasiuk: Dukla
23 ‚ā¨

Zbirka vsebuje veńć kratkih poetińćnih zapisov, ki prepletajo svojevrstne domiŇ°ljijske zgodbe z¬†melanholińćnimi avtorjevimi spomini.

Danilo KiŇ°: PeŇ°ńćena ura
24,90 ‚ā¨ 22,21 ‚ā¨

Roman PeŇ°ńćena ura govori o¬†usodi Judov na Balkanu in pisateljevemu ońćetu, ki so bili zaprti v¬†koncentracijskem taboriŇ°ńću v¬†Auschwitzu.

Igor Marojevińá: Mamina roka
10 ‚ā¨

Roman pripoveduje zgodbo Ň°estnajstletnega gimnazijca, ki si Ňĺeli pridobiti Ňĺivljenjske izkuŇ°nje, hkrati pa avtor pred nami odkriva tudi odnos povojnih oblasti do podonavskih Nemcev.

Andrea Frediani: Jeruzalem
9,99 ‚ā¨ 8,91 ‚ā¨

Jeruzalem, leta 70¬†n. Ň°t.. Mlad ńćlan Jezusove druŇĺine pred rimskim razdejanjem v¬†ńćasu cesarja Tita reŇ°i rokopis, ki ga je napisal Jakob, Kristusov¬†brat.

Fulvio Tomizza: Zlo pride s severa: roman o Ň°kofu Vergeriju
34 ‚ā¨

Zgodovinski roman Zlo pride s¬†severa, najobseŇĺnejŇ°a zgodovinska pripoved Fulvia Tomizze, prikazuje konfliktni ńćas reformacije na Koperskem in v¬†Nemńćiji, kamor se je moral umakniti koprski Ň°kof Peter Pavel Vergerij po obsodbi inkvizicije zaradi Ň°irjenja prevratniŇ°kih Lutrovih idej po¬†Istri.

Hans P√∂lzer, Trije dnevi pekla na Sońći, trda
17 ‚ā¨

To je edinstven zapis spominov soŇ°kega desetnika, pretresljiva izpoved o¬†robovih ńćloveńćnosti, ki v¬†strahu za preŇĺivetje zavzamejo zverinske, po drugi strani pa neskonńćno neŇĺne oblike.

Hugo Claus: ŇĹalost Belgije
35 ‚ā¨

Monumentalni dvodelni roman ŇĹalost Belgije se je v¬†literarno zgodovino zapisal kot sijajen Bildungsroman in obenem zgodovinski dokument, druŇĺbena panorama Belgije v¬†prvi polovici 20.¬†stoletja.

Ivan Sivec: Saga o Karantaniji 1.del: Kralj Samo, trda
33 ‚ā¨

Kralj Samo¬†‚Äď I. del Sage o¬†Karantaniji je roman o¬†junaŇ°tvu in ljubezni. Je epska pripoved o¬†znamenitem kralju Samu, mlademu junaku Vitomirju in nemirnem svetu, ki sta ga sooblikovala v¬†sedmem stoletju.

Lado Kralj: ńĆe delaŇ° omleto
24 ‚ā¨ 21,41 ‚ā¨

Sredi Ňĺivahne meŇ°ńćanske stvarnosti dvajsetih let minulega stoletja se vse odlońćneje uveljavlja ideja o¬†komunistińćni revoluciji. Skozi ońći pisateljice Helene Murkovińć, razgledane in ozaveŇ°ńćene mlade Ňĺenske, se razpira intelektualni in umetniŇ°ki vrveŇĺ prestolnice.

Marcel ҆tefanńćińć, jr.: Velika ńćistka
24,90 ‚ā¨ 23,16 ‚ā¨

AmeriŇ°ki stalinizem, ńćrni spisek in obrańćun s¬†holivudskimi komunisti

V¬†knjigi Velika ńćistka avtor zavzeto vrta po temnih plateh ameriŇ°ke politińćne zgodovine in filmske industrije od napetega medvojnega ńćasa gospodarske krize do vrhuncev hladne¬†vojne.

Marija Zlatnar Moe: Will in svet - Kako je Shakespeare postal Shakespeare
34 ‚ā¨

Pred nami je prelomna biografija Williama Shakespeara in njegove dobe. Mednarodno priznani literarni zgodovinar in utemeljitelj tim. novega histroizma Stephen Greenblatt v¬†knjigi mojstrsko poveŇĺe osnovna biografska dejstva o¬†Shakespearu z¬†malo znanimi zgodovinskimi dejstvi, podatki iz njegovega Ňĺivljenja in elementi njegovih¬†iger.

Milan Kleńć: Ura resnice, trda
24 ‚ā¨ 22,32 ‚ā¨

Ura resnice je satirińćna podoba slovenskih literarnih in likovnih krogov, pa tudi kulturne politike, kakor jo doŇĺivljajo in kakor morajo v¬†duhu njenih imenitnih dolońćil ravnati svoje bitje in Ňĺitje samostojni kulturni delavci v¬†Sloveniji na prelomu tisońćletja.

Milan Ostojińá Leszczynski: Romska drŇĺava
30 ‚ā¨

Naslov romana Romska drŇĺava lahko pritegne pozornost ne le navadnih bralcev, temveńć lahko mońćno zaintrigira pozornost visoke politike. Gre za prvi takŇ°en naslov v¬†zgodovini svetovne literature. Postavlja se logińćno vpraŇ°anje: ¬ĽNa ńćigavem dvoriŇ°ńću Ňĺeli najveńćja manjŇ°ina ustvariti svojo drŇĺavo?¬ę

Paulina Simons: Bronasti jezdec, 1. in 2. del
23,99 ‚ā¨

Zlato oŇĺarjeno nebo, prosojni somrak in svetle nońći: vse klińće po mladosti, ljubezni, po neńćem novem. Vojna Ň°e ni dosegla tega nekońć velińćastnega mesta, ni Ň°e posegla v¬†Ňĺivljenje dveh sester, Tatjane in DaŇ°e Metanove, ki si delita sobico v¬†natrpanem stanovanju, kjer Ňĺivita z¬†bratom in starŇ°i. A¬†druŇĺini se svet obrne na glavo, ko Hitlerjeva vojska napade Rusijo in zańćne svoj bliskoviti prodor do Leningrada.

Pavol Rankov: Matere
24,90 ‚ā¨

Jedrno pripoved Matere predstavlja Ňĺivljenjska zgodba Slovakinje Zuzane, ki jo Rdeńća armada ob koncu druge svetovne vojne, potem ko SlovaŇ°ko osvobodi nacistińćnih in klerofaŇ°istińćnih spon, obsodi izdaje in odpelje v¬†eno sovjetskih delovnih taboriŇ°ńć. Ker je Zuzana noseńća, v¬†ujetniŇ°tvu prestaja dvojno kalvarijo.

Pawel Huelle: Mercedes- Benz
21 ‚ā¨ 19,95 ‚ā¨

Ońćarljiva, ganljiva in zabavna kratka pripoved se prińćne v¬†zańćetku devetdesetih, kmalu po padcu komunistińćnega reŇĺima na Poljskem.

R. K. Redbridge: Lahko nońć, tovariŇ° Stalin
29,90 ‚ā¨

Zgodovinsko-politińćni triller, ki je postavljen v¬†leto 1952¬†in 1953, govori pa o¬†poskusih atentata ruskih agentov na Tita in o¬†odgovoru jugoslovanskih agentov na te poskuse.

Ria Bańćer: Iztrgano pozabi
14,90 ‚ā¨

Znana novomeŇ°ka novinarka Ria Bańćer, opremljena z¬†iskrivim humorjem in odlińćnim spominom, je morda najzanimivejŇ°a prińća dogodkov razburkanega dvajsetega stoletja v¬†Novem¬†mestu.

Roman Leljak: ҆piclji Udbe
24,90 ‚ā¨

V¬†knjigi ‚Äě҆piclji Udbe‚Äú so objavljeni seznami sodelavcev slovenske UDBE od 1945¬†do 1990.¬†leta. ¬ĽNe gre za lov na ljudi, gre za potrditev, da je bila UDBA teroristińćna organizacija, gre za jasno opredelitev, da je Slovenija postala suverena drŇĺava 1990.¬†leta. Bodońćnost se mora graditi samo na teh dobrinah, ne pa na kontinuiteti Jugoslavije in nekakŇ°nem sestopanja komunistov z¬†oblasti, Ň°e posebej pa ne na vzvodih Udbinega podzemlja.¬ę

Stefan Hertmans: Vojna in terpentin
9,90 ‚ā¨

Avtor nas popelje skozi Ňĺivljenje svojega deda, ki je preŇĺivel prvo svetovno vojno in svoje spomine zapisal v¬†dva zvezka.

Valerija Skrinjar Tvrz: AnuŇ°ka
35 ‚ā¨

Zmajeva kri

S¬†trilogijo Zmajeva kri je pisateljica prikazala zgodovino premogovniŇ°tva v¬†zagorskem rudniŇ°kem bazenu in svoje delo zasnovala tako obŇ°irno, da zasluŇĺi podnaslov ‚Äěknapovska saga‚Äú, saj sega njegov pripovedni lok od zańćetka 18.¬†stoletja do 2.svetovne vojne in Ň°e ńćez do zaprtja rudnika. AnuŇ°ka je drugi del¬†sage.

Valerija Skrinjar Tvrz: Mohor ‚Äč
35 ‚ā¨

Zmajeva kri

S¬†trilogijo Zmajeva kri je pisateljica prikazala zgodovino premogovniŇ°tva v¬†zagorskem rudniŇ°kem bazenu in svoje delo zasnovala tako obŇ°irno, da zasluŇĺi podnaslov ‚Äěknapovska saga‚Äú, saj sega njegov pripovedni lok od zańćetka 18.¬†stoletja do 2.svetovne vojne in Ň°e ńćez do zaprtja rudnika. Mohor je prvi del¬†sage.

Valerija Skrinjar Tvrz: Razhajanja
35 ‚ā¨

Zmajeva kri

S¬†trilogijo Zmajeva kri je pisateljica prikazala zgodovino premogovniŇ°tva v¬†zagorskem rudniŇ°kem bazenu in svoje delo zasnovala tako obŇ°irno, da zasluŇĺi podnaslov ‚Äěknapovska saga‚Äú, saj sega njegov pripovedni lok od zańćetka 18.¬†stoletja do 2.svetovne vojne in Ň°e ńćez do zaprtja rudnika. Razhajanja so tretji del¬†sage.

Vilmos Kondor: BudimpeŇ°ta noir
14,99 ‚ā¨

Z¬†opisi temańćnega vzduŇ°ja, BudimpeŇ°te, njenih ulic, ńćetrti, sveta prostitucije in tolp ter druŇĺbenih razmer na predveńćer druge svetovne vojne se je Kondor uńćinkovito poklonil tradiciji romana¬†noir.

Vinko Möderndorfer: Brskanja
24,90 ‚ā¨

Roman Vinka Moderndorferja Brskanja prikazuje kako zgodovina prednikov lahko vpliva na sodobno Ňĺivljenje in prihodnost.

Andrea Frediani: Jeruzalem, trda
33,90 ‚ā¨ 31,53 ‚ā¨

velika zgodovinska romanca

Jeruzalem je knjiga, ki bo zagotovo pustila globoko sled v¬†vsakem bralcu. Je velika zgodovinska romanca za vse ljubitelje zgodovinskih spektaklov iz obdobja zgodnjega krŇ°ńćanstva in pozneje kriŇĺarskih¬†vojn.