KIWI zaščitni impregnacijski sprej, 200 ml

KIWI zaščitni impregnacijski sprej, 200 ml

Številka: 1471885
ODREZANE CENE – 15% popusta na vse artikle znamke KIWI s promo kodo MDH4SI39 (velja od 12. 4. do 18. 4. 2021. oz. do odprodaje zalog)!
Zaščitni impregnacijski sprej Kiwi je primeren za obutev in obleko iz usnja, semiša, nabuka, tekstila in mešanih materialov. Količina: 200 ml.
Celoten opis
3,32 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 3 artikli

Na voljo takoj v 2 prevzemnih mestih
Prevzemna mesta
 
Jutri predvidena dostava na dom
 

Številka: 1471885

Predstavitev

Kiwi zaščitni impregnacijski sprej, 200 ml

Zaščitni sprej za obutev in obleko iz usnja, semiša, nabuka, tekstila in mešanih materialov. Ščiti PRED VODO IN MADEŽI. PRIMEREN ZA VSE BARVE.

Zagotavlja zaščito do 15 dni ter zračnost materiala. Sprej nanašajte redno. Pred uporabo naredite test na obstojnost barve na nevidnem delu izdelka. 

Sestavine so označene na embalaži.

Kiwi zaščitni impregnacijski sprej, 200 ml

Tehnične podrobnosti

Količina 200 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Nevarno

Nevarno

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.